Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

PDFUchwała nr XXI-156-2012.pdf

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 lipca 2012 r.

PDFUchwała nr XXI-157-2012.pdf

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXI-158-2012.pdf

Uchwała w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.

PDFUchwała nr XXI-159-2012.pdf

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

PDFUchwała nr XXI-160-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXI-161-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

PDFUchwała nr XXI-162-2012.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który
przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice –
Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXI-163-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

PDFUchwała nr XXI-164-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDFUchwała nr XXI-165-2012.pdf

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XXI-166-2012.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2012
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  18-10-2012 19:37
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  24-10-2012 16:12
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 4921
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl