Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Prószków, 17.12.2021 r.

Zaproszenie na V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 5 i 12 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zmienionej uchwałą nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Przewodnicząca Komitetu zwołuje posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na dzień 29 grudnia 2021 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej w Żłobku Publicznym w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1G.

Posiedzenie odbywać się będzie wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
 4. Omówienie bieżących informacji o stanie wdrażania przedsięwzięć wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Prószków.
 5. Dyskusja nad kierunkami zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Joanna Łubińska-Wójcik  

                                                           Przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji


Porządek obrad Komitetu Rewitalizacji

Termin posiedzenia: 29 grudnia 2021 r. godzina 15:00

Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1G

Posiedzenie odbywać się będzie wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
 4. Omówienie bieżących informacji o stanie wdrażania przedsięwzięć wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Prószków.
 5. Dyskusja nad kierunkami zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.