Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Prószków na rok 2022

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022.

PDF1. Uchwała budżetowa-sig.pdf
PDF2. ZAŁ.NR 1 Planowane dochody budżetu na 2022 r-sig.pdf
PDF3. ZAŁ.NR 2 Planowane wydatki budżetu na 2022-sig.pdf
PDF4. Zał. Nr 3 Przychody i Rozchody na 2022-sig.pdf
PDF5. Zał. Nr 4 Planowane dochody i wydatki w ramach profilaktyki alkoholowej 2022-sig.pdf
PDF6. Zał. Nr 5 Planowane dochody i wydatki na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2022 -sig.pdf
PDF7. Zał. Nr 6 Planowane dochody i wydatki na zadania z ochrony środowiska 2022-sig.pdf
PDF8. Zał. Nr 7 Planowane dochody i wydatki na system gospodarownia odpadami 2022-sig.pdf
PDF9. Zał. Nr 8 Planowane dochody i wydatki na realizację programów z udziałem środków europejskich-sig.pdf
PDF10. ZAŁ.NR 9 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2022-sig.pdf
PDF11. ZAŁ.NR 10 Zestawienie planowwanych dotacji udzielanych z budżetu gminy 2022-sig.pdf
PDF12. ZAŁ.NR 11 Plan wydatków majątkowych wg zadań 2022-sig.pdf
PDF13. ZAŁ. NR 12 Roczny plan na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 2022-sig.pdf
PDF14. Zał. Nr 13 Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jst 2022-sig.pdf
PDF15. Zał. Nr 14 Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z administracji rządowej 2022-sig.pdf
PDF16. Omówienie budżetu gminy 2022-sig.pdf
PDF17. UZASADN.PODATKÓW I INWESTYCJI 2022-sig.pdf
 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFprojekt WPF 2022-2030.pdf
 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dot. projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

PDFUchwała 445 2021 Prószków-sig.pdf
PDFUchwała 446 2021 Prószków-sig.pdf
PDFUchwała 447 2021 Prószków-sig.pdf

 

Budżet przyjęty do realizacji w 2022 roku.

Uchwała w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

Uchwała nr XL-288-2021.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

Uchwała nr XL-289-2021.pdf

 

Uchwała nr 694/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prószków.

PDFUchwała RIO nr 694-2021.pdf
 

Uchwała nr 704/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Prószków na 2022 rok.

PDFUchwała RIO nr 704-2021.pdf