Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Prószków na rok 2022

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022.

PDF1. Uchwała budżetowa-sig.pdf (328,34KB)
PDF2. ZAŁ.NR 1 Planowane dochody budżetu na 2022 r-sig.pdf (345,90KB)
PDF3. ZAŁ.NR 2 Planowane wydatki budżetu na 2022-sig.pdf (364,84KB)
PDF4. Zał. Nr 3 Przychody i Rozchody na 2022-sig.pdf (278,25KB)
PDF5. Zał. Nr 4 Planowane dochody i wydatki w ramach profilaktyki alkoholowej 2022-sig.pdf (289,55KB)
PDF6. Zał. Nr 5 Planowane dochody i wydatki na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2022 -sig.pdf (285,75KB)
PDF7. Zał. Nr 6 Planowane dochody i wydatki na zadania z ochrony środowiska 2022-sig.pdf (283,06KB)
PDF8. Zał. Nr 7 Planowane dochody i wydatki na system gospodarownia odpadami 2022-sig.pdf (287,50KB)
PDF9. Zał. Nr 8 Planowane dochody i wydatki na realizację programów z udziałem środków europejskich-sig.pdf (344,78KB)
PDF10. ZAŁ.NR 9 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2022-sig.pdf (297,33KB)
PDF11. ZAŁ.NR 10 Zestawienie planowwanych dotacji udzielanych z budżetu gminy 2022-sig.pdf (272,78KB)
PDF12. ZAŁ.NR 11 Plan wydatków majątkowych wg zadań 2022-sig.pdf (296,09KB)
PDF13. ZAŁ. NR 12 Roczny plan na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 2022-sig.pdf (396,04KB)
PDF14. Zał. Nr 13 Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jst 2022-sig.pdf (344,52KB)
PDF15. Zał. Nr 14 Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z administracji rządowej 2022-sig.pdf (342,67KB)
PDF16. Omówienie budżetu gminy 2022-sig.pdf (415,92KB)
PDF17. UZASADN.PODATKÓW I INWESTYCJI 2022-sig.pdf (305,06KB)
 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFprojekt WPF 2022-2030.pdf (9,63MB)
 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dot. projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

PDFUchwała 445 2021 Prószków-sig.pdf (288,63KB)
PDFUchwała 446 2021 Prószków-sig.pdf (276,62KB)
PDFUchwała 447 2021 Prószków-sig.pdf (271,51KB)

 

Budżet przyjęty do realizacji w 2022 roku.

Uchwała w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

Uchwała nr XL-288-2021.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022.

Uchwała nr XL-289-2021.pdf

 

Uchwała nr 694/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prószków.

PDFUchwała RIO nr 694-2021.pdf (593,80KB)
 

Uchwała nr 704/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Prószków na 2022 rok.

PDFUchwała RIO nr 704-2021.pdf (562,97KB)