Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dokumenty wymagane do wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Do wniosku o wydanie zezwolenia zgodnie z art.18 pkt 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  należy dołączyć następujące dokumenty

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • W zaświadczeniu musi być punkt o sprzedaży alkoholu
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Umowa najmu- adres, konkretny budynek: oprócz numeru działki zezwolenie na budowę
 1. Pisemna zgoda właściciela (wspólnoty mieszkańców), użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Jeśli jest wspólnota- zgoda wspólnoty + zgoda właściciela. Zawsze pytać czy w budynku mieszkają ludzie.
 1. Decyzja właściwego państwowego Inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
 • Zezwolenie wydaje się na taki podmiot jaki figuruje w decyzji inspektora.
 1. Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu
 • Jeśli jest spółka cywilna to muszą być podpisy wszystkich wspólników, a jeśli z o.o. – osoby figurujące w KRS.
 1. Dowód zapłaty
 • Data wpłaty z datą wydania zezwolenia musi się zgadzać
 1. Umowa spółki cywilnej
 • jeśli jest spółka cywilna.

 

Dokumenty wymagane do wydania zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu

 1. wniosek o wydanie zezwolenia
 2. kopia zezwolenia stałego (jeśli zezwolenie stałe wydane jest z innej gminy)
 3. umowa spółki cywilnej, (jeśli zezwolenie jest na spółkę)
 4. zgoda właściciela lokalu
 5. zgoda właściciela gruntu
 6. zaświadczenie zapłaty za zezwolenie stałe (jeśli zezwolenie stałe jest z innej gminy)
 7. dowód zapłaty

 

Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego.docx
PDFWniosek o wydanie zezwolenia stałego
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia stałego.docx
 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2012
  przez: Jan Kowalczyk
 • opublikowano:
  18-09-2012 08:03
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  04-07-2019 12:15
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 12196
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl