Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Dokumenty wymagane do wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Do wniosku o wydanie zezwolenia zgodnie z art.18 pkt 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • W zaświadczeniu musi być punkt o sprzedaży alkoholu
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Umowa najmu- adres, konkretny budynek: oprócz numeru działki zezwolenie na budowę
 1. Pisemna zgoda właściciela (wspólnoty mieszkańców), użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Jeśli jest wspólnota- zgoda wspólnoty + zgoda właściciela. Zawsze pytać czy w budynku mieszkają ludzie.
 1. Decyzja właściwego państwowego Inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
 • Zezwolenie wydaje się na taki podmiot jaki figuruje w decyzji inspektora.
 1. Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu
 • Jeśli jest spółka cywilna to muszą być podpisy wszystkich wspólników, a jeśli z o.o. – osoby figurujące w KRS.
 1. Dowód zapłaty
 • Data wpłaty z datą wydania zezwolenia musi się zgadzać
 1. Umowa spółki cywilnej
 • jeśli jest spółka cywilna.

 

Dokumenty wymagane do wydania zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu

 1. wniosek o wydanie zezwolenia
 2. kopia zezwolenia stałego (jeśli zezwolenie stałe wydane jest z innej gminy)
 3. umowa spółki cywilnej, (jeśli zezwolenie jest na spółkę)
 4. zgoda właściciela lokalu
 5. zgoda właściciela gruntu
 6. zaświadczenie zapłaty za zezwolenie stałe (jeśli zezwolenie stałe jest z innej gminy)
 7. dowód zapłaty

 

Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego (82,78KB)
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego.docx (21,63KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia stałego (90,88KB)
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia stałego.docx (25,88KB)