Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
852746348369203101735800907812988007792386992877200
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
840518189381070671238402984180764078093965811760098060893841
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1119779936611714611330094389102999872259383782590915317776776771
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
548805381988991677546174671919714518563186771110990117861122709
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
879317660268956583266724368490693566534557783607776924489172
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
423964186238625380946614247054502853956045862568625049765555
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
186812391117548212932531037868252993660156314538696681980803
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
139353184514670147411561714820141681568813568139641720617509
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000061702145014303114229814
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 681829
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 104361
 3. Nieruchomości gminne
  Wyświetleń: 88134
 4. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 62361
 5. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 57017
 6. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 56857
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 56251
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej - przetargi
  Wyświetleń: 55646
 9. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera - przetargi
  Wyświetleń: 55484
 10. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 52287
 11. Ogłoszenia o naborze w UM Prószków
  Wyświetleń: 52145
 12. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej - przetargi
  Wyświetleń: 50837
 13. Przetargi - rok 2014
  Wyświetleń: 40860
 14. Przetargi rok 2012
  Wyświetleń: 34833
 15. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 32915
 16. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Wyświetleń: 30547
 17. Ogłoszenia do 2019
  Wyświetleń: 27243
 18. Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 22722
 19. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 21086
 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 20685
 21. Przetargi rok 2015
  Wyświetleń: 19924
 22. Rok 2018
  Wyświetleń: 19878
 23. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 19688
 24. Przetargi rok 2013
  Wyświetleń: 19631
 25. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 18201
 26. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 16348
 27. Burmistrz Prószkowa
  Wyświetleń: 16340
 28. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 16244
 29. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 16104
 30. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 15823
 31. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 15176
 32. Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 14749
 33. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
  Wyświetleń: 14428
 34. Wykaz przedsiębiorców odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Prószków.
  Wyświetleń: 14129
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13791
 36. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 13632
 37. Sołectwa Gminy Prószków oraz Zarząd Miasta Prószkowa
  Wyświetleń: 13493
 38. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 13442
 39. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach
  Wyświetleń: 13402
 40. Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012
  Wyświetleń: 13183
 41. Publiczne Przedszkole w Prószkowie
  Wyświetleń: 13053
 42. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"
  Wyświetleń: 12793
 43. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 12726
 44. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 12686
 45. Sekretarz Gminy Prószków
  Wyświetleń: 12680
 46. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 12675
 47. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 12608
 48. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 12584
 49. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12505
 50. Statut gminy
  Wyświetleń: 12330
 51. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach
  Wyświetleń: 12306
 52. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12293
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12282
 54. Skarbnik Gminy Prószków
  Wyświetleń: 12255
 55. Strategia Rozwoju Gminy Prószków
  Wyświetleń: 12224
 56. Publiczne Przedszkole w Górkach
  Wyświetleń: 12111
 57. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 12036
 58. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 11968
 59. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 11800
 60. Publiczny Transport Zbiorowy
  Wyświetleń: 11763
 61. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskeigo 2".
  Wyświetleń: 11729
 62. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 11652
 63. Oświadczenia majątkowe - rok 2013
  Wyświetleń: 11611
 64. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 11608
 65. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11585
 66. Ogłoszenia 2012 rok
  Wyświetleń: 11529
 67. Linki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej
  Wyświetleń: 11466
 68. Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 11447
 69. Przetargi rok 2011
  Wyświetleń: 11334
 70. Oświadczenia majątkowe - rok 2011
  Wyświetleń: 11246
 71. Wykaz OSP na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 11236
 72. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6
  Wyświetleń: 11225
 73. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 11123
 74. Wyprawka szkolna 2010
  Wyświetleń: 11111
 75. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 11090
 76. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 11083
 77. Przetargi rok 2010
  Wyświetleń: 10773
 78. Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 10766
 79. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
  Wyświetleń: 10651
 80. Programy
  Wyświetleń: 10642
 81. Procedura uchwalania budżetu gminy Prószków
  Wyświetleń: 10579
 82. Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych
  Wyświetleń: 10575
 83. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 10575
 84. Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010
  Wyświetleń: 10562
 85. Ogłoszenia dot. Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 10545
 86. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV
  Wyświetleń: 10521
 87. Wybory do samorządu terytorialnego 2014
  Wyświetleń: 10392
 88. Rok 2012
  Wyświetleń: 10368
 89. Obwieszczenia - rok 2011
  Wyświetleń: 10361
 90. Informacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 10329
 91. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 10316
 92. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 10297
 93. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 10295
 94. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10183
 95. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 10155
 96. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011.
  Wyświetleń: 10133
 97. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10126
 98. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011
  Wyświetleń: 10097
 99. Budżet Gminy Prószków - rok 2011
  Wyświetleń: 10002
 100. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2012
  Wyświetleń: 9976
 101. Budżet Gminy Prószków - rok 2010
  Wyświetleń: 9891
 102. rok 2010
  Wyświetleń: 9890
 103. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 9888
 104. Oświadczenia majątkowe - rok 2014
  Wyświetleń: 9871
 105. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010
  Wyświetleń: 9800
 106. Obwieszczenia - rok 2013
  Wyświetleń: 9779
 107. Budżet Gminy Prószków na rok 2012
  Wyświetleń: 9769
 108. Budżet gminy Prószków na rok 2014
  Wyświetleń: 9663
 109. Obwieszczenia 2012 rok
  Wyświetleń: 9613
 110. Rok 2013
  Wyświetleń: 9472
 111. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009
  Wyświetleń: 9432
 112. Rok 2009
  Wyświetleń: 9394
 113. Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach
  Wyświetleń: 9157
 114. Informacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010
  Wyświetleń: 9141
 115. Wzór wniosku udzielenie zezwolenia na świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 8946
 116. Gospodarka odpadami - ogłoszenia
  Wyświetleń: 8899
 117. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap II - 2013 r.
  Wyświetleń: 8893
 118. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8846
 119. Obwieszczenia - planowanie - rok 2017
  Wyświetleń: 8820
 120. Rok 2011
  Wyświetleń: 8625
 121. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków".
  Wyświetleń: 8535
 122. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków".
  Wyświetleń: 8434
 123. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (III)
  Wyświetleń: 8223
 124. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  Wyświetleń: 8176
 125. Informacje finansowe - rok 2014
  Wyświetleń: 8152
 126. Ogłoszenie w sprawie przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Opolskiej.
  Wyświetleń: 8092
 127. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV GPZ Prószków" na terenie działki nr 318/4 km 1 obręb Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 8067
 128. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
  Wyświetleń: 7996
 129. Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 7955
 130. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 7921
 131. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 7910
 132. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wzgórzowa Trzynastka"
  Wyświetleń: 7826
 133. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 8
  Wyświetleń: 7823
 134. Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 7786
 135. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa budynku strażnicy w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 7786
 136. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 7764
 137. Wybory do samorządu terytorialnego 2010
  Wyświetleń: 7713
 138. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 7666
 139. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 7505
 140. Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 7500
 141. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 7457
 142. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2013/2014
  Wyświetleń: 7356
 143. Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków
  Wyświetleń: 7352
 144. Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 7345
 145. Obwieszczenia - rok 2014
  Wyświetleń: 7303
 146. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 7281
 147. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap III
  Wyświetleń: 7221
 148. Przetargi rok 2016
  Wyświetleń: 7213
 149. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 7183
 150. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap IV
  Wyświetleń: 7166
 151. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 7138
 152. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.
  Wyświetleń: 7095
 153. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 7086
 154. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2013
  Wyświetleń: 7084
 155. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7055
 156. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 6973
 157. Przetargi rok 2017
  Wyświetleń: 6923
 158. Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40
  Wyświetleń: 6859
 159. Ogłoszenie o naborze na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 6821
 160. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie
  Wyświetleń: 6808
 161. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 6781
 162. Rejestr aktów prawa miejscowego 2012
  Wyświetleń: 6776
 163. Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 6770
 164. Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 6742
 165. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 6732
 166. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 6731
 167. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 6664
 168. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
  Wyświetleń: 6633
 169. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2015
  Wyświetleń: 6599
 170. Ogłoszenie z dnia 19.11.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6590
 171. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp zagospodarowania miasta Prószków
  Wyświetleń: 6582
 172. Ogłoszenie w sprawie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 6569
 173. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 6550
 174. Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap
  Wyświetleń: 6550
 175. Budżet gminy Prószków na rok 2015
  Wyświetleń: 6535
 176. Program 500+
  Wyświetleń: 6499
 177. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2013.
  Wyświetleń: 6492
 178. Rejestr aktów prawa miejscowego 2013
  Wyświetleń: 6467
 179. Rejestr aktów prawa miejscowego 2010
  Wyświetleń: 6452
 180. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
  Wyświetleń: 6435
 181. Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie
  Wyświetleń: 6405
 182. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków.
  Wyświetleń: 6399
 183. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 6344
 184. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 6317
 185. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkania seniorów - łączymy pokolenia"
  Wyświetleń: 6314
 186. Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł
  Wyświetleń: 6273
 187. Obwieszczenia - planowanie - rok 2015
  Wyświetleń: 6268
 188. Informacje finansowe - rok 2015
  Wyświetleń: 6263
 189. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA
  Wyświetleń: 6256
 190. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 6256
 191. Sesja z dnia 28 października 2010 r.
  Wyświetleń: 6230
 192. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6226
 193. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 6174
 194. Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 6156
 195. Referendum 2015
  Wyświetleń: 6143
 196. Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  Wyświetleń: 6139
 197. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013
  Wyświetleń: 6118
 198. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków - rok 2014
  Wyświetleń: 6108
 199. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2014
  Wyświetleń: 6090
 200. Sesja z dnia 12 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 6066
 201. Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II.
  Wyświetleń: 6064
 202. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie
  Wyświetleń: 6056
 203. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6014
 204. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 5997
 205. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 5986
 206. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap V
  Wyświetleń: 5970
 207. Informacje finansowe - rok 2017
  Wyświetleń: 5952
 208. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5914
 209. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie
  Wyświetleń: 5905
 210. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 5892
 211. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 5887
 212. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na wykonywanie zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 5882
 213. Kanały technologiczne usytuowane przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 5861
 214. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5861
 215. Oświadczenia majątkowe - rok 2015
  Wyświetleń: 5821
 216. Rejestr aktów prawa miejscowego 2014
  Wyświetleń: 5818
 217. Rejestr aktów prawa miejscowego 2009
  Wyświetleń: 5817
 218. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r
  Wyświetleń: 5799
 219. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 5797
 220. Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5769
 221. Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (określane jako „RODO”)
  Wyświetleń: 5758
 222. Obwieszczenia - planowanie - rok 2016
  Wyświetleń: 5737
 223. Rejestr aktów prawa miejscowego 2011
  Wyświetleń: 5730
 224. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r
  Wyświetleń: 5724
 225. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 5722
 226. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 5713
 227. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 5701
 228. Rok 2006
  Wyświetleń: 5675
 229. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
  Wyświetleń: 5667
 230. Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich.
  Wyświetleń: 5651
 231. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok 2014/2015
  Wyświetleń: 5642
 232. Sesja z dnia 30 września 2010 r.
  Wyświetleń: 5638
 233. Program Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 5635
 234. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Wyświetleń: 5633
 235. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 5633
 236. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".
  Wyświetleń: 5631
 237. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 5611
 238. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015
  Wyświetleń: 5598
 239. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realziację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
  Wyświetleń: 5592
 240. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 5585
 241. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 5584
 242. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont drogi wewnętrznej ul. ks. Skorupy w Chrząszczycach.
  Wyświetleń: 5583
 243. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 5573
 244. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5545
 245. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2015.
  Wyświetleń: 5535
 246. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010
  Wyświetleń: 5534
 247. Obwieszczenia - planowanie - rok 2018
  Wyświetleń: 5532
 248. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 5517
 249. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 5513
 250. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 5506
 251. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5488
 252. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011
  Wyświetleń: 5487
 253. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Wyświetleń: 5487
 254. Oświadczenia majątkowe - rok 2016
  Wyświetleń: 5462
 255. Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 5412
 256. Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert dot. wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 5396
 257. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 5380
 258. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5374
 259. Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 5372
 260. Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011.
  Wyświetleń: 5371
 261. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 5360
 262. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011
  Wyświetleń: 5351
 263. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Boguszycach
  Wyświetleń: 5350
 264. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 5348
 265. Budżet gminy Prószków na rok 2016
  Wyświetleń: 5334
 266. Zarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11
  Wyświetleń: 5332
 267. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła.
  Wyświetleń: 5323
 268. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5294
 269. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 5294
 270. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 5288
 271. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 5276
 272. Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 5270
 273. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 5269
 274. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 5269
 275. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 5256
 276. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów na rok 2016
  Wyświetleń: 5254
 277. Sesja z dnia 30 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 5253
 278. Rok 2018
  Wyświetleń: 5234
 279. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
  Wyświetleń: 5226
 280. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012
  Wyświetleń: 5196
 281. Wieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5194
 282. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach
  Wyświetleń: 5190
 283. Zarządzenie Nr RO0.162.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu /sprawa RG.7151.88.2015.ZA/
  Wyświetleń: 5188
 284. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10
  Wyświetleń: 5178
 285. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 5158
 286. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - miejscowość Boguszyce
  Wyświetleń: 5139
 287. Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 5135
 288. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 5124
 289. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 5122
 290. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 5107
 291. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 5102
 292. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 5091
 293. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 5088
 294. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 5083
 295. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5080
 296. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 5067
 297. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
  Wyświetleń: 5061
 298. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 5057
 299. Oświadczenia majątkowe - rok 2017
  Wyświetleń: 5053
 300. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 5052
 301. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 5049
 302. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - miejscowości Ligota Prószkowska i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 5048
 303. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5043
 304. Petycje
  Wyświetleń: 5030
 305. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o sporządzeniu projektu dokumentu pn."Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 5026
 306. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 5025
 307. Informacje finansowe - rok 2016
  Wyświetleń: 5020
 308. Przetarg nieograniczony z dnia 31.07.2013 r. na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków"
  Wyświetleń: 5012
 309. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 5001
 310. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4994
 311. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4983
 312. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/
  Wyświetleń: 4979
 313. Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4970
 314. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 4963
 315. Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 4952
 316. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4948
 317. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 4948
 318. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 4947
 319. Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 4943
 320. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011
  Wyświetleń: 4936
 321. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków - II
  Wyświetleń: 4918
 322. Przetarg nieograniczony z dnia 05.09.2014 r. na zadanie: Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - ETAP I
  Wyświetleń: 4904
 323. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015
  Wyświetleń: 4902
 324. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 4899
 325. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4892
 326. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 4892
 327. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 4888
 328. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  Wyświetleń: 4877
 329. Wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4876
 330. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną
  Wyświetleń: 4872
 331. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4872
 332. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4865
 333. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 4862
 334. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4855
 335. Projekty uchwał na sesje w dniu 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4835
 336. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4833
 337. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 4831
 338. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - doziemna linia elektroenergetyczna WN-220kV relacji Groszowice-Prószków.
  Wyświetleń: 4814
 339. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4797
 340. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 4791
 341. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 4790
 342. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 4789
 343. Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4788
 344. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 4784
 345. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 4783
 346. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 4780
 347. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4767
 348. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 4766
 349. Wybory do samorządu terytorialnego 2018
  Wyświetleń: 4759
 350. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4758
 351. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4754
 352. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Winów
  Wyświetleń: 4753
 353. Projekty uchwał na sesję w dniu 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4753
 354. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 4750
 355. Oferta realizacji zadania publiczneo pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"
  Wyświetleń: 4749
 356. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 4749
 357. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Wyświetleń: 4741
 358. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4741
 359. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 4737
 360. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012
  Wyświetleń: 4718
 361. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 4717
 362. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4716
 363. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 4689
 364. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4689
 365. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 4686
 366. Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 4685
 367. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 4662
 368. Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4661
 369. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4657
 370. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 4655
 371. Komunikat Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie dotyczący jakości wody wodociągowej
  Wyświetleń: 4650
 372. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4644
 373. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 4639
 374. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 4633
 375. Budżet gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 4632
 376. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 4625
 377. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4624
 378. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 4622
 379. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4608
 380. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 4606
 381. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - obręb Prószków
  Wyświetleń: 4603
 382. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10
  Wyświetleń: 4597
 383. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4593
 384. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 4593
 385. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 4591
 386. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.417.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 4590
 387. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10
  Wyświetleń: 4584
 388. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 4582
 389. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r
  Wyświetleń: 4578
 390. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 4577
 391. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 4572
 392. Zarządzenie Nr RO.0050.483.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.2.2014.GG/
  Wyświetleń: 4570
 393. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4569
 394. Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 4555
 395. Nieruchomości
  Wyświetleń: 4552
 396. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r.
  Wyświetleń: 4551
 397. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4545
 398. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4544
 399. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r
  Wyświetleń: 4538
 400. Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 4528
 401. Numer telefonu na który należy zgłaszać bezpańskie psy wałęsające się w sołectwach
  Wyświetleń: 4527
 402. Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4527
 403. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 4526
 404. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 4521
 405. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 4514
 406. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2013
  Wyświetleń: 4504
 407. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 4502
 408. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4500
 409. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 4477
 410. Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/
  Wyświetleń: 4476
 411. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków za 2015 r.
  Wyświetleń: 4467
 412. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  Wyświetleń: 4467
 413. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków.
  Wyświetleń: 4464
 414. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4464
 415. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
  Wyświetleń: 4454
 416. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4453
 417. Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r.
  Wyświetleń: 4452
 418. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4449
 419. Załaczniki do konkursu ofert dot. wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 4449
 420. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki-Folwark
  Wyświetleń: 4427
 421. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4416
 422. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 4414
 423. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 4409
 424. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2016
  Wyświetleń: 4401
 425. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4390
 426. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 maja 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 4382
 427. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własnosci nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 4374
 428. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4370
 429. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków
  Wyświetleń: 4360
 430. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4350
 431. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4340
 432. Ogłoszenie z dnia 11.04.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 4337
 433. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4326
 434. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4311
 435. Zarządzenie Nr RO.0050.8.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2014.GG/
  Wyświetleń: 4308
 436. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4301
 437. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4300
 438. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4300
 439. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 4299
 440. Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 4293
 441. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 4290
 442. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 4250
 443. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Futsal z Gwiazdą"
  Wyświetleń: 4249
 444. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2015
  Wyświetleń: 4246
 445. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii elektroenegetycznej WN-110 kV relacji Prószków - Olbrachcice
  Wyświetleń: 4245
 446. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4239
 447. Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 4225
 448. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4224
 449. Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4222
 450. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 4218
 451. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4214
 452. Wzór oferty - konkurs ofert dot. wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4213
 453. Projekty uchwał na sesję w dniu 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4212
 454. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4202
 455. Multimedialne informacje dla wyborców głosujących w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 4198
 456. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 4187
 457. Zarządzenie Nr RO.0050.482.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.8.2013.GG/
  Wyświetleń: 4179
 458. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4175
 459. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 4173
 460. Projekty uchwał na sesję w dniu 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 4165
 461. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 4144
 462. Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 4143
 463. Zarządzenie Nr RO.0050.332.2016 Burmistrza Prószkowa uchylające Zarządzenie Nr RO.0050.317.2016 Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.11.2016.ZA/
  Wyświetleń: 4140
 464. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 10 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4135
 465. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 53/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 4125
 466. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.418.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 4123
 467. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 4089
 468. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy
  Wyświetleń: 4083
 469. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 4080
 470. Zarządzenie Nr RO.0050.9.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2014.GG/
  Wyświetleń: 4074
 471. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - obręb Prószków
  Wyświetleń: 4063
 472. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. promocji i kultury
  Wyświetleń: 4062
 473. Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4058
 474. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
  Wyświetleń: 4047
 475. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4042
 476. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 4030
 477. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka"
  Wyświetleń: 4026
 478. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 4021
 479. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 4013
 480. Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012
  Wyświetleń: 4011
 481. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 4010
 482. Zarządzenie Nr RO.0050.107.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 4001
 483. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  Wyświetleń: 4000
 484. Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3970
 485. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3970
 486. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 3968
 487. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 3953
 488. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prószków
  Wyświetleń: 3908
 489. Informacja o osiągniętych przez Gminę Prószków w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 3906
 490. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 3900
 491. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3890
 492. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3880
 493. Zmiana Zarządzenia nr 315/2005 Burmistrza Prószkowa z dnia 13.12.2005 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczajacego do oddania w najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 3869
 494. Zarządzenie Nr RO.0050.108.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3865
 495. Oświadczenia majątkowe - rok 2018
  Wyświetleń: 3860
 496. Zarządzenie Nr RO.0050.138.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3856
 497. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2014
  Wyświetleń: 3843
 498. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2014
  Wyświetleń: 3838
 499. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" działki nr 53/2 i 54/2 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3828
 500. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 15 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3828
 501. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 3827
 502. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
  Wyświetleń: 3826
 503. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3824
 504. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.
  Wyświetleń: 3809
 505. Rok 2008
  Wyświetleń: 3788
 506. Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3784
 507. Rok 2007
  Wyświetleń: 3784
 508. Akty prawne
  Wyświetleń: 3776
 509. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
  Wyświetleń: 3771
 510. Obwieszczenia dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 267 km 3 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 3761
 511. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowość Prószków
  Wyświetleń: 3756
 512. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 54/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3754
 513. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3721
 514. Zarządzenie Nr RO.0050.220.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3719
 515. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 3714
 516. Ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2016 r. o zamiarze bezposredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 3709
 517. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2016.
  Wyświetleń: 3702
 518. Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas ozna
  Wyświetleń: 3700
 519. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc administracyjna w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3698
 520. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, obejmującego obszar w rejonie ulic Opolskiej i Młyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3674
 521. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 3673
 522. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 3668
 523. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 września 2015 r. o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z pespektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 3653
 524. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie
  Wyświetleń: 3637
 525. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3625
 526. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 3609
 527. Zarządzenie Nr RO.0050.239.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3607
 528. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 3606
 529. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków za lata 2012 - 2013
  Wyświetleń: 3565
 530. Informujemy, że w dniu 27 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny.
  Wyświetleń: 3562
 531. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki.
  Wyświetleń: 3554
 532. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 3546
 533. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowości Ligota Prószkowska i Prószków
  Wyświetleń: 3538
 534. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 3519
 535. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 3514
 536. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3507
 537. Zarządzenie Nr RO.0050.503.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 3503
 538. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 3496
 539. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 3493
 540. Zarządzenie Nr RO.0050.502.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 3489
 541. Projekty uchwał na sesję w dniu 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3485
 542. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3483
 543. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3476
 544. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3456
 545. Zarządzenie Nr RO.0050.357.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 Listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.12.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3442
 546. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I
  Wyświetleń: 3441
 547. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Produkcja nawozu mineralno-organicznego z osadów ściekowych na działce nr 631/1 k.m. 6
  Wyświetleń: 3420
 548. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3418
 549. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - Budowa Energetycznej Linii Napowierzszniowej 15 kV
  Wyświetleń: 3416
 550. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3391
 551. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów
  Wyświetleń: 3387
 552. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3376
 553. Zarządzenie Nr RO.0050.197.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3371
 554. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 3359
 555. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 3358
 556. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3348
 557. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce".
  Wyświetleń: 3343
 558. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 3341
 559. Zarządzenie Nr RO.0050.105.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.13.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3331
 560. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 3327
 561. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3327
 562. Ogłoszenie o konkursie na najlepszą koncepcję hali widowiskowo - sportowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3318
 563. Zarządzenie Nr RO.0050.254.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3316
 564. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2016 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 3309
 565. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie bazy materiałowej w ramach wykonywanych usług w zakresie brukarstwa na działkach nr 190 i 809/187 km 4 obręb Górki"
  Wyświetleń: 3305
 566. Zarządzenie Nr RO.0050.267.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.2.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3300
 567. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 3277
 568. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3269
 569. Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2016 r. Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 3263
 570. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki oraz Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3257
 571. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 3253
 572. Obwieszczenie z dnia 04.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2016
  Wyświetleń: 3237
 573. Budowa kanału technologicznego przy drodze gminnej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 3228
 574. Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Prószków
  Wyświetleń: 3226
 575. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3223
 576. Zarządzenie Nr RO.0050.66.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.1.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3214
 577. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3204
 578. Rok 2019
  Wyświetleń: 3200
 579. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3197
 580. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.9.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3187
 581. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków"
  Wyświetleń: 3182
 582. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o wystąpieniu do RDOŚ w Opolu oraz do PWIS w Opolu z prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015 - 2018
  Wyświetleń: 3172
 583. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 3163
 584. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 3160
 585. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 3136
 586. Zarządzenie Nr RO.0050.256.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.9.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3136
 587. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 3124
 588. Zarządzenie nr RO.0050.106.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3118
 589. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 10 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 3118
 590. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11.08.2017r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 3114
 591. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3106
 592. Zarządzenie Nr RO.0050.371.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 7.12.2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.81.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3089
 593. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 3088
 594. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2016.
  Wyświetleń: 3061
 595. Zarządzenie Nr RO.0050.253.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.19.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3061
 596. Zarządzenie Nr WOR.0050.455.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.8.2014.GG, RG.6845.10.2014.GG /
  Wyświetleń: 3050
 597. Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.
  Wyświetleń: 3021
 598. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
  Wyświetleń: 3011
 599. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3006
 600. Petycja mieszkańców Winowa w sprawie przeniesienia majątku trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej położonej na terenie Winowa jako wkładu do ZGKiM w Prószkowie
  Wyświetleń: 3002
 601. Zarządzenie Nr RO.0050.438.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę
  Wyświetleń: 2994
 602. Zarządzenie Nr RO.0050.62.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.10.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2993
 603. Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 2991
 604. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.12.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2991
 605. "Burmistrz Prószkowa informuje, że odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 589/159 z m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, KW nr OP1O/00076873/8, będącej własnością Gminy Prószków...
  Wyświetleń: 2978
 606. Zarządzenie Nr RO.0050.395.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 2972
 607. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.2.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2969
 608. Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o nowym sposobie informowania stron w postepowaniu administracyjnym
  Wyświetleń: 2957
 609. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2017.
  Wyświetleń: 2954
 610. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Górki
  Wyświetleń: 2952
 611. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2952
 612. Zarządzenie Nr RO.0050.255.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2949
 613. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2948
 614. Zarządzenie Nr RO.0050.252.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.3.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2942
 615. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2927
 616. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2927
 617. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 2916
 618. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2905
 619. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2902
 620. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2899
 621. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2893
 622. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2891
 623. Zarządzenie Nr RO.0050.306.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia o III przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2887
 624. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.224.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publ.
  Wyświetleń: 2885
 625. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
  Wyświetleń: 2883
 626. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2830
 627. Zarządzenie Nr RO.0050.92.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2822
 628. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.225.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publ.
  Wyświetleń: 2820
 629. Oferta realizacji zadania publicznego "Poznajemy dawną historię Śląska" 2018
  Wyświetleń: 2817
 630. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014
  Wyświetleń: 2816
 631. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji gminnych
  Wyświetleń: 2815
 632. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 13.08.2015 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z prośbą o zaopiniowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2809
 633. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2808
 634. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2798
 635. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 16 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2785
 636. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2748
 637. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 2703
 638. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 2697
 639. Petycja mieszkańców wsi Górki w sprawie likwidacji drugiego oddziału przedszkolnego w Górkach
  Wyświetleń: 2657
 640. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 2624
 641. Obwieszczenia - planowanie - rok 2019
  Wyświetleń: 2596
 642. Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 2588
 643. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lipca 2016r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji transmisji danych BT 26180, na terenie działki ewidencyjnej nr 1887/40 k.m.1, obręb Winów.
  Wyświetleń: 2575
 644. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
  Wyświetleń: 2564
 645. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2558
 646. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa siecie wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejących odcinków sieci ul. Zielonej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2545
 647. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 2537
 648. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2531
 649. Informacja z dnia 09.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 2518
 650. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie: księgowy
  Wyświetleń: 2511
 651. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.08.2017r. w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2488
 652. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2477
 653. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 2476
 654. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2474
 655. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 2459
 656. Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 2456
 657. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania ns środowisko
  Wyświetleń: 2454
 658. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2450
 659. Zarządzenie Nr RO.0050.489.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 2450
 660. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2440
 661. Budżet Gminy Prószków na rok 2018
  Wyświetleń: 2438
 662. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach
  Wyświetleń: 2435
 663. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanuach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stolarni"- inwestycji położonej na działce o nr ew. 260/76 k.m. 1, obręb Chrzowice
  Wyświetleń: 2433
 664. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 2427
 665. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków.
  Wyświetleń: 2424
 666. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej
  Wyświetleń: 2424
 667. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2423
 668. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2423
 669. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunjkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy 1MW,linii SN z kablami sterowania i tel., dróg wewn.oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
  Wyświetleń: 2422
 670. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2417
 671. Zarządzenie Nr RO.0050.553.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 2414
 672. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 14 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji nr RI.6220.1.2017.OŚ.
  Wyświetleń: 2406
 673. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 8 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2406
 674. Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2400
 675. Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSZCZYCE”
  Wyświetleń: 2399
 676. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyrażonych opiniach w sprawie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków"
  Wyświetleń: 2390
 677. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 2389
 678. Informacja o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 2385
 679. Obwieszczenie Burmistrza Prószkow z dnia 8 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 2380
 680. Formularze zgłaszania uwag oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 2371
 681. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA STUDNI CHŁONNYCH W REJONIE BUDYNKU STRAŻY W JAŚKOWICACH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  Wyświetleń: 2364
 682. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 2338
 683. Zaproszenie do złożenia oferty "Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2016 roku".
  Wyświetleń: 2338
 684. Zarządzenie Nr RO.0050.464.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 2336
 685. Rejestr aktów prawa miejscowego 2007
  Wyświetleń: 2328
 686. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiK
  Wyświetleń: 2324
 687. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 2323
 688. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 2322
 689. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o konsultacjach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 2313
 690. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016.
  Wyświetleń: 2307
 691. Zarządzenie Nr RO.0050.547.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa: RG.7126.7.1.
  Wyświetleń: 2299
 692. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
  Wyświetleń: 2298
 693. Obwieszczenia - rok 2015
  Wyświetleń: 2288
 694. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2283
 695. Rejestr aktów prawa miejscowego 2008
  Wyświetleń: 2280
 696. Zarządzenie Nr RO.0050.582.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 2278
 697. Przetarg nieograniczony na zadanie:Przebudowa ul. Wolności w miejscowosci Źlinice
  Wyświetleń: 2273
 698. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy
  Wyświetleń: 2253
 699. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach"
  Wyświetleń: 2251
 700. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.580.2018 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 2237
 701. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 2235
 702. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestora RAM sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 45-053 Opole
  Wyświetleń: 2233
 703. Zarządzenie Nr RO.0050.552.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.10.2016.ZA, RG.6840.3.2017.ZA /
  Wyświetleń: 2226
 704. OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2224
 705. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2016 petycjach, wniesionych do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2223
 706. II Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 2204
 707. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 2194
 708. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.07.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 2192
 709. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  Wyświetleń: 2167
 710. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 2161
 711. Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2158
 712. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych przy drodze woj. nr 429
  Wyświetleń: 2157
 713. Informacje finansowe - rok 2018
  Wyświetleń: 2154
 714. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Droga do mistrzostwa poprzez wspieranie zawodników biorących udział w Mistrzostwach Świata w Akrobatyce Powietrznej
  Wyświetleń: 2151
 715. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016 r.
  Wyświetleń: 2150
 716. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 października 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki
  Wyświetleń: 2123
 717. Zarządzenie Nr RO.0050.542.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 2112
 718. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2111
 719. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 2106
 720. Oświadczenia majątkowe - rok 2019
  Wyświetleń: 2066
 721. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowści prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej na podstawie ustawy o systemie oświaty
  Wyświetleń: 2066
 722. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa żłobka na terenie Prószkowa
  Wyświetleń: 2062
 723. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 2012
 724. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 07.08.2017r. o wszczęciu postępowania.
  Wyświetleń: 1998
 725. STYPENDIA SPORTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTY WYNIKI SPORTOWE
  Wyświetleń: 1991
 726. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2017 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1985
 727. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 04.08.2017r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 1983
 728. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1971
 729. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.
  Wyświetleń: 1926
 730. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1925
 731. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik 2017 r.
  Wyświetleń: 1915
 732. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1885
 733. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 1883
 734. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sprawa nr RI.6733.1.1.2017.KJ
  Wyświetleń: 1881
 735. Zastępca Burmistrza Prószkowa
  Wyświetleń: 1877
 736. Zapytanie ofertowe budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Prószków w rejonie ulicy Korfantego
  Wyświetleń: 1875
 737. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1871
 738. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1864
 739. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1862
 740. Komunikat MOPS Prószków
  Wyświetleń: 1850
 741. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 20 października 2017 r. decyzji nr RI.6733.1.1.2017.KJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1848
 742. Informujemy że w dniu 21 grudnia 2017r. Urząd Miejski w Prószkowie czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 13.30; 22 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny. W sprawach zgonu w godz. od 9.00-12.00 prosimy o kontakt telefoniczny: 502 935 413.
  Wyświetleń: 1839
 743. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2017r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 1837
 744. Zapytanie ofertowe dot. czyszczenia rowu - konserwacja rowu R-A w Nowej Kuźni na długości 320 m
  Wyświetleń: 1833
 745. Informacja z dnia 18.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 1829
 746. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w m. Prószków".
  Wyświetleń: 1805
 747. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2018
  Wyświetleń: 1801
 748. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1796
 749. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia /sprawa nr: RI.6220.8.2017.OŚ/
  Wyświetleń: 1769
 750. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1763
 751. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1756
 752. Zapytanie ofertowe dot. naprawy przepustu pod ul. Zieloną w Prószkowie
  Wyświetleń: 1736
 753. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W M. ZIMNICE MAŁE
  Wyświetleń: 1728
 754. Zapytanie ofertowe dot. czyszcenia rowu R-E4 w m. Przysiecz na dł. 590 m
  Wyświetleń: 1725
 755. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 2 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Winowa
  Wyświetleń: 1721
 756. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Publicznym Żłobku w Prószkowie - opiekun dziecięcy
  Wyświetleń: 1713
 757. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1711
 758. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017
  Wyświetleń: 1696
 759. Budżet gminy Prószków na rok 2019
  Wyświetleń: 1675
 760. Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1664
 761. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 1650
 762. Zamówienia publiczne - rok 2020
  Wyświetleń: 1641
 763. Podatki i opłaty lokalne 2019, 2020
  Wyświetleń: 1634
 764. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1631
 765. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 1630
 766. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 1629
 767. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono stypendium sportowe w 2018r.
  Wyświetleń: 1628
 768. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1617
 769. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie Złotnik, Boguszyc, Źlinic oraz Zimnic Małych
  Wyświetleń: 1605
 770. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr. ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1601
 771. Zapyatnie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 1601
 772. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez gminę Prószków.
  Wyświetleń: 1597
 773. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószków o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 1589
 774. Raport o stanie gminy Prószków
  Wyświetleń: 1587
 775. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 1584
 776. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2019
  Wyświetleń: 1580
 777. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 1573
 778. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa ścieżki piesz-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków (Pomologia)"
  Wyświetleń: 1569
 779. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publ. wiadomości projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 1558
 780. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1554
 781. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1554
 782. Zarządzenie Nr RO.0050.629.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1546
 783. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018
  Wyświetleń: 1538
 784. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 1520
 785. Ogłoszenie II naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2017 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1514
 786. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 1502
 787. DOBRY START- DLA UCZNIA 300 ZŁOTYCH – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka
  Wyświetleń: 1494
 788. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy
  Wyświetleń: 1492
 789. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 1487
 790. Zarządzenie Nr RO.0050.630.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2018.ZA/
  Wyświetleń: 1485
 791. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1483
 792. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w2 roku 2018
  Wyświetleń: 1482
 793. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 1481
 794. Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania"
  Wyświetleń: 1471
 795. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 1466
 796. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1465
 797. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 1456
 798. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "IV Przysieczański Hubertus Kawaleryjski"
  Wyświetleń: 1447
 799. Zarządzenie Nr RO.0050.628.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1431
 800. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 22.02.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii kablowej w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 1423
 801. OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1422
 802. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 1416
 803. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 1406
 804. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1402
 805. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1396
 806. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1382
 807. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1378
 808. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 1376
 809. Ogłoszenie II naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1370
 810. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1369
 811. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w 2016 r.
  Wyświetleń: 1368
 812. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1350
 813. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sprawa RI.6220.5.2017.OŚ
  Wyświetleń: 1345
 814. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 1333
 815. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 1320
 816. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji
  Wyświetleń: 1316
 817. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1308
 818. Oferta realizacji zadania publicznego pn: "Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
  Wyświetleń: 1308
 819. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej - sprawa: RI.6733.1.2.2017.GP
  Wyświetleń: 1307
 820. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia dla inwestycji w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 1303
 821. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"
  Wyświetleń: 1302
 822. Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Wyświetleń: 1291
 823. Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1288
 824. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 1288
 825. Informacje finansowe - rok 2019
  Wyświetleń: 1284
 826. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w roku 2019
  Wyświetleń: 1277
 827. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 1267
 828. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 marca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: "Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej"
  Wyświetleń: 1263
 829. Informacja dotycząca stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
  Wyświetleń: 1257
 830. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków
  Wyświetleń: 1252
 831. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 1251
 832. OZNAKOWANIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I POJAZDÓW NAPĘDZANYCH WODOREM
  Wyświetleń: 1246
 833. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 1232
 834. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Remont chodnika wokół kościoła parafialnego w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 1222
 835. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 1217
 836. Jak segregować odpady komunalne
  Wyświetleń: 1216
 837. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12.04.2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - mpzp wsi Górki
  Wyświetleń: 1215
 838. Zarządzenie Nr RO.0050.672.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1210
 839. Oferta realizacji zadania publicznego pn. Treningi piłkarskie rozwijają i integrują młodych mieszkańców Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1209
 840. Rok 2014
  Wyświetleń: 1201
 841. Zarządzenie Nr RO.0050.673.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 1199
 842. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 1196
 843. Rok 2020
  Wyświetleń: 1196
 844. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 1194
 845. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 1185
 846. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie
  Wyświetleń: 1181
 847. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor w Referacie Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1180
 848. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1161
 849. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 1158
 850. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2018
  Wyświetleń: 1158
 851. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
  Wyświetleń: 1156
 852. Opłata targowa
  Wyświetleń: 1153
 853. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 1138
 854. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor w Wydziale Finansów
  Wyświetleń: 1132
 855. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1123
 856. PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 1119
 857. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa
  Wyświetleń: 1116
 858. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1114
 859. Budżet obywatelski 2019
  Wyświetleń: 1106
 860. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:„Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem".
  Wyświetleń: 1099
 861. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1099
 862. Postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r. Komisarza Wyborczego I w Opolu w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1095
 863. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 1088
 864. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji
  Wyświetleń: 1085
 865. Ogłoszenie III naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1084
 866. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Ppracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Gminy Prószków, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ewidencji w formie elektronicznej (programu/aplikacji).
  Wyświetleń: 1076
 867. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej i zawodowej
  Wyświetleń: 1075
 868. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
  Wyświetleń: 1075
 869. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 3 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1072
 870. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 1068
 871. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 1066
 872. Rok 2016
  Wyświetleń: 1062
 873. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w roku 2018".
  Wyświetleń: 1054
 874. Zaproszenie na I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 1049
 875. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnioną gminą partnerską w Huenfeld/Niemcy
  Wyświetleń: 1041
 876. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 1041
 877. Zawiadomienie z dnia 27.06.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1037
 878. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”
  Wyświetleń: 1034
 879. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1032
 880. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1032
 881. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 1019
 882. Oferta realizacji zadania publicznego pn: "Śladami Prószkowskich"
  Wyświetleń: 1006
 883. Rok 2017
  Wyświetleń: 1004
 884. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Publicznym Żłobku w Prószkowie - kucharz, kucharka
  Wyświetleń: 999
 885. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2019
  Wyświetleń: 996
 886. Rok 2015
  Wyświetleń: 994
 887. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 981
 888. Informacja Burmistrza Prószkowa w sprawie zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji
  Wyświetleń: 976
 889. Zapytanie ofertowe dot. opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 965
 890. Rok 2011
  Wyświetleń: 961
 891. Rok 2013
  Wyświetleń: 961
 892. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo głównego księgowego na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 959
 893. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
  Wyświetleń: 959
 894. Zbiorcze informacje o petycjach
  Wyświetleń: 959
 895. Rok 2012
  Wyświetleń: 954
 896. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art.122 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 950
 897. Raport o stanie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 943
 898. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”
  Wyświetleń: 942
 899. II Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2019
  Wyświetleń: 940
 900. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2018r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 938
 901. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m 2 oo. Chrząszczyce
  Wyświetleń: 935
 902. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 933
 903. Zarządzenie Nr RO.0050.762.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 26 października 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 933
 904. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 932
 905. Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 929
 906. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 912
 907. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark
  Wyświetleń: 910
 908. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Modernizacja hali przemysłowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 15
  Wyświetleń: 904
 909. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 września 2018 r.
  Wyświetleń: 902
 910. II Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 895
 911. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  Wyświetleń: 894
 912. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji nr RI.6220.5.2017.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej”.
  Wyświetleń: 889
 913. II przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe".
  Wyświetleń: 883
 914. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu nr RI.6220.8.2018.OŚ z dn.25.07.2018r w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 883
 915. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 882
 916. Ogłoszenia 2020
  Wyświetleń: 879
 917. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP dla zadania: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15kV Jaśkowice Wieś – Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 873
 918. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 873
 919. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 867
 920. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na realizację zadania: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”.
  Wyświetleń: 854
 921. II przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 853
 922. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.3.2018.GP
  Wyświetleń: 851
 923. Informacja dla mieszkańców gminy Prószków
  Wyświetleń: 847
 924. Zarządzenie Nr RO.0050.731.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 17 września 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2018.ZA/
  Wyświetleń: 845
 925. Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 834
 926. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 834
 927. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice”
  Wyświetleń: 820
 928. Zawiadomenie o II sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 820
 929. Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 820
 930. Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 814
 931. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 października 2018 r.
  Wyświetleń: 813
 932. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986)
  Wyświetleń: 808
 933. Petycje 2016
  Wyświetleń: 802
 934. Oferta realizacji zdania publicznego pn.: " W piłkę gramy nawet jak zimno na dworze mamy"
  Wyświetleń: 798
 935. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 790
 936. Budżet gminy Prószków na rok 2020
  Wyświetleń: 786
 937. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 783
 938. Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
  Wyświetleń: 781
 939. Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie pn."Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice"
  Wyświetleń: 778
 940. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 774
 941. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej.
  Wyświetleń: 772
 942. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziącia w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 769
 943. Zapytanie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów z Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 764
 944. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 762
 945. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: "Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 761
 946. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania :"Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 759
 947. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.
  Wyświetleń: 756
 948. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.14.2018.KRG/
  Wyświetleń: 755
 949. Ogłoszenie z dnia 24.07.2019 r. o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 755
 950. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2019
  Wyświetleń: 755
 951. Program użyczania przydomowych kompostowników na terenie gminy Prószków
  Wyświetleń: 754
 952. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.13.2018.KRG/
  Wyświetleń: 752
 953. Ogłoszenie z dnia 18.10.2019 r. o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Publicznym Żłobku w Prószkowie
  Wyświetleń: 752
 954. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 749
 955. Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 746
 956. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn:Remont budynku położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10
  Wyświetleń: 743
 957. Zarządzenie Nr RO.0050.58.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego /sprawa RG.6840.4.2017.ZA/
  Wyświetleń: 740
 958. Petycje 2017
  Wyświetleń: 734
 959. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 1 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 734
 960. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu z elementami małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Zimnice Wielkie w ramach realizacji –zadania inwestycyjnego: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w
  Wyświetleń: 733
 961. ZAPYTANIE OFERTOWE ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW (wycinkowa)
  Wyświetleń: 732
 962. Protokół z naboru członków do Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 726
 963. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 726
 964. III Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 724
 965. Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  Wyświetleń: 724
 966. Petycje 2018
  Wyświetleń: 724
 967. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 723
 968. II przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie”
  Wyświetleń: 721
 969. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 3 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 720
 970. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie - inspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 714
 971. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 711
 972. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 4 lutego 2019 r.o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 708
 973. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 705
 974. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - aktualizacja październik 2018 r.
  Wyświetleń: 705
 975. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 702
 976. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 701
 977. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 695
 978. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt do schroniska w roku 2019
  Wyświetleń: 695
 979. Sposób segregowania odpadów
  Wyświetleń: 694
 980. Zawiadomienie z dnia 07.11.2018 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 688
 981. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.4.2017.ZA/
  Wyświetleń: 682
 982. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 681
 983. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 679
 984. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.1.2019.KRG/
  Wyświetleń: 677
 985. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko-magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze eweidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki.
  Wyświetleń: 676
 986. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050. 121.2019 Burmistrza Prószkowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 676
 987. Przetargi 2010 - 2018
  Wyświetleń: 675
 988. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
  Wyświetleń: 670
 989. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:„Budowa wiaty w Górkach” w ramach realizacji mikro projektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko – czeskim”
  Wyświetleń: 668
 990. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 661
 991. Zarządzenie Nr RO.0050.57.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 660
 992. Ogłoszenia wodno - prawne
  Wyświetleń: 656
 993. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 654
 994. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - obręb Górki
  Wyświetleń: 654
 995. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdfarzeń drogowych z udziałem zwierząt w roku 2019
  Wyświetleń: 650
 996. Zarządzenie Nr 0050.155.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18-07-2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 650
 997. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 104827 ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”
  Wyświetleń: 649
 998. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP
  Wyświetleń: 647
 999. Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 646
 1000. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu programu ochrony środowiska na lata dla gminy Prószków na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 646
 1001. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: „Remont budynku położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10 – termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, remont elewacji budynku gospodarczego”
  Wyświetleń: 644
 1002. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegajacego na odławianiu bezdomncych zwierząt w roku 2019
  Wyświetleń: 640
 1003. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa: RG.271.6.2019/
  Wyświetleń: 638
 1004. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050. 122 .2019 Burmistrza Prószkowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie.
  Wyświetleń: 626
 1005. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenie warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 624
 1006. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.1.1.2018.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie linii kablowej 15 kV Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 621
 1007. Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków” (wycinkowa)
  Wyświetleń: 621
 1008. Publiczny Żłobek w Prószkowie
  Wyświetleń: 617
 1009. Zarządzenie Nr RO.0050.136.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.4.2017.ZA/
  Wyświetleń: 614
 1010. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 612
 1011. Interpelacja radnego Dawida Kochanka z dnia 29.03.2019 r. dot. przesunięcia przez Gminę sieci kanalizacji tłocznej w Złotnikach
  Wyświetleń: 607
 1012. Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
  Wyświetleń: 604
 1013. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa w roku 2019 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów"
  Wyświetleń: 600
 1014. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 599
 1015. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie
  Wyświetleń: 596
 1016. Informacja o udzielonych dotacjach celowych z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w 2018 r.
  Wyświetleń: 594
 1017. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych)
  Wyświetleń: 593
 1018. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 12 grudnia 2018 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych.
  Wyświetleń: 591
 1019. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 591
 1020. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanych decyzji lokalizacyjnych celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy na terenach gminy Prószków znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 591
 1021. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa dot. decyzji nr RI.6220.12.2018.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa osiedla mieszkaniowego „Osiedle Górki””.
  Wyświetleń: 588
 1022. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
  Wyświetleń: 587
 1023. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 587
 1024. Informacja o przystąpieniu do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 581
 1025. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 581
 1026. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w kwocie 4 000 000 zł”.
  Wyświetleń: 581
 1027. Interpelacja radnego Andrzeja Czerwińskiego z dnia 18.03.2019 r. dot. koszenia i czyszczenia skarp przy ul. Wiejskiej w Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 577
 1028. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.272.2020 Burmistrza Prószkowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 576
 1029. Zarządzenie Nr RO.0050.118.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 574
 1030. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 572
 1031. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r., poz. 996 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 571
 1032. Obwieszczenia - planowanie - rok 2020
  Wyświetleń: 570
 1033. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 570
 1034. Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 569
 1035. Zapytanie ofertowe dot.rozbiórki budynku garażowo-magazynowego położonego w Prószkowie na działce 996/13.
  Wyświetleń: 563
 1036. Zarządzenie Nr RO.0050.185.2019.KRO w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży (sprawa: RG.6840.1.2018.ZA)
  Wyświetleń: 562
 1037. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 558
 1038. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 557
 1039. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 557
 1040. Zawiadomienie o X - nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 557
 1041. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w roku 2018 udzielono ulg w zakresie podatków oraz udzielono pomocy publicznej w roku 2018
  Wyświetleń: 556
 1042. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 554
 1043. Interpelacja radnego Andrzeja Czerwińskiego z dnia 18.03.2019 r. dot. dewastacji wałów przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 548
 1044. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w m. Górki
  Wyświetleń: 548
 1045. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 - kwiecień 2019 r.
  Wyświetleń: 548
 1046. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.273.2020 Burmistrza Prószkowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie
  Wyświetleń: 548
 1047. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18-11-2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 542
 1048. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 541
 1049. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 539
 1050. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko-magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce 554/7 ark.m.1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 534
 1051. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050. 123 .2019 Burmistrza Prószkowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich.
  Wyświetleń: 533
 1052. Zarządzenie Nr 0050.152.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18.07.2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy (wykaz Winów)
  Wyświetleń: 532
 1053. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 17 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo – pomiarowymi
  Wyświetleń: 531
 1054. Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków.- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 528
 1055. Zarządzenie Nr RO.0050.127.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 521
 1056. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 511
 1057. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2019 roku"
  Wyświetleń: 510
 1058. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.2.2018.GP
  Wyświetleń: 509
 1059. Zawiadomienie dot. „Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 630 – etap I oraz ew. 631/2 – etap II o mocy do 1 MW każda, obręb Prószków, gmina Prószków”
  Wyświetleń: 509
 1060. Obwieszczenie wojewody opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 503
 1061. Zawiadomienie o XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 500
 1062. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 496
 1063. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną - obręb Prószków (OŚ.6220.5.2019)
  Wyświetleń: 495
 1064. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jazu Groszowice w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opolskie – etap II”
  Wyświetleń: 493
 1065. Obwieszczenie o wydanym postnowieniu w sprawie pn.: „Realizacja budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej, polegającej na budowie łącznie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości Ligota Prószkowska”
  Wyświetleń: 493
 1066. Zakup zestawów komputerowych przenośnych w ilości 12 sztuk w ramach projektu pt. E-aktywni mieszkańcy gminy Prószków
  Wyświetleń: 493
 1067. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 492
 1068. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 491
 1069. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwiec 2020 r.
  Wyświetleń: 490
 1070. Obwieszczenie o wydaniu decyzji, udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn.:"Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 489
 1071. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 489
 1072. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 488
 1073. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
  Wyświetleń: 487
 1074. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12.04.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego w Górkach
  Wyświetleń: 484
 1075. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 484
 1076. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 481
 1077. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych obręb Górki
  Wyświetleń: 480
 1078. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb osiedla domków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach o numerach 168/1 i 178/1 k.m. 1 obręb Górki, gmina Prószków
  Wyświetleń: 478
 1079. Wszczęcie postepowania dla przedsięwzięcia - budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych obręb Górki (RI.6733.1.8.2019.GP)
  Wyświetleń: 477
 1080. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 477
 1081. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 474
 1082. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 469
 1083. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej
  Wyświetleń: 469
 1084. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. rozbiórki budynku garażowo-magazynowego położonego w Prószkowie na działce 996/13
  Wyświetleń: 469
 1085. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia z dnia 26.10.2018r.
  Wyświetleń: 467
 1086. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa wiaty w Górkach”
  Wyświetleń: 465
 1087. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w M. Prószków.
  Wyświetleń: 465
 1088. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 464
 1089. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, eksplodowanych przez ZGKiM Prószków ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
  Wyświetleń: 464
 1090. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2018 petycjach.
  Wyświetleń: 464
 1091. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 462
 1092. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pn. „Realizacja budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 456
 1093. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania z dnia 12.03.2019 r.
  Wyświetleń: 453
 1094. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 451
 1095. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 września 2019 r.
  Wyświetleń: 451
 1096. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 450
 1097. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 449
 1098. Zapytanie ofertowe na wykonywanie raportu rocznego z badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zimnice Małe
  Wyświetleń: 449
 1099. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym (Rynek 30/1u, Prószków) – zarządzenie 332 - UCHYLONE
  Wyświetleń: 448
 1100. Zarządzenie Nr 0050.244.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony /RG.7151.2.2019.ZA/
  Wyświetleń: 446
 1101. OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania postanowieniem nr OŚ.6220.2.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Wyświetleń: 445
 1102. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 444
 1103. Zarządzenie Nr RO.0050.184.2019.KRO w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży (sprawa: RG.6840.1.2018.ZA)
  Wyświetleń: 443
 1104. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 433
 1105. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 432
 1106. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg wewnętrznych dojazdowych do istniejącej drogi gminnej na działkach 96/1,122/1, 142/1,146/1 k.m. 1 obręb Górki"
  Wyświetleń: 432
 1107. Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2019 roku
  Wyświetleń: 431
 1108. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków” w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 431
 1109. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 431
 1110. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2019.
  Wyświetleń: 431
 1111. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 430
 1112. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 427
 1113. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za II kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 418
 1114. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 8 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 418
 1115. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń na przebudowę jazu Groszowice w km 144+750 rzeki Odra w ramach inwestycji "Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie - Etap II
  Wyświetleń: 412
 1116. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki.
  Wyświetleń: 411
 1117. Obwieszczenie wojewody opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 w miejscowości Prószków
  Wyświetleń: 408
 1118. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na dz.555/7 ark.m.1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 408
 1119. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa: RO.271.17.2019.ORM/
  Wyświetleń: 406
 1120. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do book crossingu do zastosowania zewnętrznego wraz z montażem”
  Wyświetleń: 406
 1121. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 405
 1122. Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okroślonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020
  Wyświetleń: 405
 1123. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 398
 1124. Zawiadomienie o XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 398
 1125. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 396
 1126. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m 1 ob. Jaśkowice
  Wyświetleń: 393
 1127. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Prószków Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia
  Wyświetleń: 391
 1128. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie „Budowa ścieżki rowerowej Prószków Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia”
  Wyświetleń: 389
 1129. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewid. 550/202 ark m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 388
 1130. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 387
 1131. Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania na wykonanie badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zimnice Małe oraz analiza ich wyników.
  Wyświetleń: 387
 1132. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 października 2019 r.
  Wyświetleń: 387
 1133. Zawiadomienie z dnia 19 marca 2020 r. o zakończone postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku Klepper Consulting & Investment Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 386
 1134. Informacja o dochodach i stratach Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 23-11-2017 do dnia 31-12-2018 r.
  Wyświetleń: 384
 1135. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 - aktualizacja październik 2019 r.
  Wyświetleń: 382
 1136. Obwieszczenie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 380
 1137. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli na członków komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultiry fizycznej w roku 2020
  Wyświetleń: 376
 1138. Zarządzenie Nr RO.0050.303.2020.KRO w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego /sprawa RG.6840.3.2019.ZA/
  Wyświetleń: 374
 1139. Burmistrz Prószkowa przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem/dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy/dzierżawcy
  Wyświetleń: 372
 1140. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla 152 domów mieszkalnych jednorodzinnych, obręb Górki
  Wyświetleń: 372
 1141. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 372
 1142. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko-magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o nr ewidensyjnym 554/7 a..m. 1, o. Złotniki.
  Wyświetleń: 371
 1143. Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2020
  Wyświetleń: 371
 1144. Obwieszczenie o wydanym w dniu 14 sierpnia postanowieniu zawieszającym przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 369
 1145. Ogłoszenie dot. wszczęcia postępowania na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 367
 1146. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2018 do dnia 31-12-2018 r.
  Wyświetleń: 363
 1147. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 28 października 2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia /sprawa znak: RI.6220.6.2019.OŚ/
  Wyświetleń: 363
 1148. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U. 2019, poz. 1843) /sprawa: RO.271.19.2019.ORM/
  Wyświetleń: 361
 1149. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Prezydentem Miasta Opola w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 361
 1150. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, obręb Górki
  Wyświetleń: 360
 1151. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 2 października 2019 r. o wydanej decyzji nr OŚ.6220.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 359
 1152. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 359
 1153. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cykliu otwartym wraz z silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 Złotniki
  Wyświetleń: 357
 1154. Obwieszczenie o wezwaniu wnioskodawcy Pana Bernarda Wójcika do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 356
 1155. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 354
 1156. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w roku 2020
  Wyświetleń: 351
 1157. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za 3 kwartał 2019
  Wyświetleń: 347
 1158. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 347
 1159. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko - magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 345
 1160. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 344
 1161. Informacje finansowe - rok 2020
  Wyświetleń: 337
 1162. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 337
 1163. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).
  Wyświetleń: 337
 1164. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Chrząszczyce) o mocy do 1,0 MW włącznie”.
  Wyświetleń: 336
 1165. Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania polegającego na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2020
  Wyświetleń: 336
 1166. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr OŚ.6220.6.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Prószkowie”
  Wyświetleń: 332
 1167. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 331
 1168. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej, budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 329
 1169. Ogłoszenie o przedłużeniu terminu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 328
 1170. Wszczęcie postepowania dla przedsięwzięcia - budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych obręb Górki (RI.6733.1.7.2019.GP)
  Wyświetleń: 325
 1171. Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Prószków w roku 2020
  Wyświetleń: 324
 1172. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie".
  Wyświetleń: 322
 1173. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie"
  Wyświetleń: 321
 1174. Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2020
  Wyświetleń: 319
 1175. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli na członków komisji konkursowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji ochrony zdrowia w roku 2020
  Wyświetleń: 318
 1176. Ogłoszenie w sprawie przedłużenie terminu załatwienia sprawy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obrę
  Wyświetleń: 317
 1177. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 317
 1178. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 04.04.2019 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opolskie - etap II
  Wyświetleń: 315
 1179. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, obręb Górki
  Wyświetleń: 311
 1180. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawiei nwestycji polegającej na budowie budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojnej, silosów na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 310
 1181. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - 12 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 310
 1182. Raport o stanie gminy za rok 2019
  Wyświetleń: 308
 1183. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 306
 1184. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U. 2019, poz. 1843) /sprawa: RO.271.18.2019.ORM/
  Wyświetleń: 305
 1185. „Budowa 6 nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażami na działkach ewid. nr 230/58, 231/58, 448/59, 449/59 k.m. 6 w Jaśkowicach - OŚ.6220.7.2019
  Wyświetleń: 300
 1186. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 297
 1187. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów uszorstniających
  Wyświetleń: 296
 1188. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2019
  Wyświetleń: 296
 1189. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowym obręb Górki
  Wyświetleń: 294
 1190. Zawiadomienie o Wszczęciu postępowania pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego Osiedle Górki”.
  Wyświetleń: 294
 1191. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr OŚ.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 293
 1192. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków w 2019 r.
  Wyświetleń: 292
 1193. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko - magazynowego,płyty gnojowej,silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na dz. nr 554/7 ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 285
 1194. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu”.
  Wyświetleń: 284
 1195. Zarządzenie Nr RO.0050.304.2020.KRO w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem na rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 283
 1196. Ogłoszenie o wysłaniu do ponownych uzgodnień w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 282
 1197. Spis rolny 2020
  Wyświetleń: 282
 1198. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych (RG.6840.1.2018.ZA)
  Wyświetleń: 280
 1199. wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na rzecz dotychczasowego najemcy (RG.6845.4.2020.ZA)
  Wyświetleń: 279
 1200. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr RI.6733.1.1.2019.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych 3 obręb Górki
  Wyświetleń: 277
 1201. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 276
 1202. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.4.2019.GP dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 274
 1203. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej). (RI.6722.1.2020.GP)
  Wyświetleń: 274
 1204. Zapytanie radnego Stanisława Lachnika z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji ruchu na ul. Stawowej w Górkach oraz możliwości przejazdu rolników przez poligon położony przy tej miejscowości
  Wyświetleń: 273
 1205. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach obręb Górki,
  Wyświetleń: 271
 1206. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków”
  Wyświetleń: 271
 1207. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie „Budowa ścieżki rowerowej Prószków Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia”
  Wyświetleń: 271
 1208. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn.: „Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną - obręb Prószków (OŚ.6220.5.2019)
  Wyświetleń: 269
 1209. Oświadczenia majątkowe - rok 2020
  Wyświetleń: 269
 1210. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18.03.2020 r. o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
  Wyświetleń: 268
 1211. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (RI.6721.1.2018.GP)
  Wyświetleń: 268
 1212. Zawiadomienie o XXII - nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 266
 1213. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu”
  Wyświetleń: 266
 1214. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wniosku o zmianę decyzji dla przedsięwzięcia "Budowy Obwodnicy Południowej miasta Opola"
  Wyświetleń: 265
 1215. zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 260
 1216. Zapytanie ofertowe na „Realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy” - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 257
 1217. Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 257
 1218. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zab. dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym podłożem i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ew. 550/202 ark. m. 1 o. Jaśkowice
  Wyświetleń: 255
 1219. Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu”
  Wyświetleń: 255
 1220. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu" /sprawa: RO.271.19.2019.ORM/
  Wyświetleń: 254
 1221. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 6 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 253
 1222. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (RI.6733.1.3.2020.GP)
  Wyświetleń: 250
 1223. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (RG.6840.5.2020.ZA)
  Wyświetleń: 245
 1224. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - RI.0008.2.12020.OŚ
  Wyświetleń: 244
 1225. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu” - RI.6220.1.2020.OŚ
  Wyświetleń: 241
 1226. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków”
  Wyświetleń: 241
 1227. Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania RI.6733.1.1.2020.GP
  Wyświetleń: 236
 1228. Budowa osiedla mieszkaniowego Osiedle Górki, sprawa RI.6220.5.2020.OŚ
  Wyświetleń: 235
 1229. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 3 października 2019 roku decyzji nr RI.6733.1.3.2019.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 235
 1230. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi obręb Górki
  Wyświetleń: 235
 1231. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Buhla w Opolu, na działce ewidencyjnej nr 324 k.m. 4 obręb Górki, gmina Prószków, RI.6733.1.1.2020.GP
  Wyświetleń: 229
 1232. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa – stan na dzień 20.04.2020 r.
  Wyświetleń: 226
 1233. Oferta realizacji zadania pn.: „Finansowanie wkładu własnego w ramach zadania "Przez żołądek do serca mieszkańców - rozwój wiejskiej infrastruktury początkiem kulinarnej przygody z odnową wsi!”"
  Wyświetleń: 213
 1234. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia obręb Górki
  Wyświetleń: 211
 1235. Ogłoszenia dot. inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 207
 1236. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 206
 1237. Obwieszczenie o przedłożeniu do uzgodnienia z Marszałkiem Województwa - Geologiem Wojewódzkim - w odniesieniu do udokumentowanych wód podziemnych
  Wyświetleń: 206
 1238. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej) (RI.6722.1.2020.GP)
  Wyświetleń: 198
 1239. II Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 195
 1240. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 192
 1241. Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania 77 domów jednorodzinnych, obręb Górki (RI.6733.1.3.2020.GP)
  Wyświetleń: 191
 1242. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 190
 1243. Ogłoszenie o konkursie na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w roku 2020.
  Wyświetleń: 185
 1244. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia”.
  Wyświetleń: 178
 1245. Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w roku 2020.
  Wyświetleń: 177
 1246. Obwieszczenie o przedłużenie terminu do 6.12.2019r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotnik
  Wyświetleń: 175
 1247. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (RI.6733.1.2.2020.GP)
  Wyświetleń: 175
 1248. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Prószków za rok 2019
  Wyświetleń: 166
 1249. obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków
  Wyświetleń: 163
 1250. Obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.6733.1.1.2020.GP
  Wyświetleń: 161
 1251. Przetarg nieograniczony na zadanie dot. świadczenia usługi ubezpieczeniowej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 161
 1252. „Budowie zakładu produkcyjnego elementów betonowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą”, umiejscowionego na działce o nr ew. 633/8, obręb Prószków (RI.6220.9.2020.OŚ)
  Wyświetleń: 158
 1253. Zawiadomienie o wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o odmowie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydania opinii co do konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 157
 1254. Petycje 2020
  Wyświetleń: 156
 1255. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 155
 1256. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 154
 1257. Nabór wniosków na dotację realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”
  Wyświetleń: 147
 1258. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł.,
  Wyświetleń: 144
 1259. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zbiornika, budową oświetlenia, przejścia dla pieszych, zatoki autobudowej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki (IN.I.7820.7.2020.WP)
  Wyświetleń: 141
 1260. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania RI.6220.5.2020.OŚ
  Wyświetleń: 139
 1261. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (RI.6220.9.2020.OŚ)
  Wyświetleń: 131
 1262. zawiadomienie o opiniach RI.6220.5.2020.OŚ
  Wyświetleń: 128
 1263. Oferta realizacji zadania publicznego pn:„Festiwal Kluski i Kluseczki – działanie wspierające dziedzictwo kulinarne naszej miejscowości”.
  Wyświetleń: 127
 1264. Zapytanie ofertowe na „Budowę doziemnej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania ...w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 126
 1265. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (IN.I.7820.7.2020.WP)
  Wyświetleń: 124
 1266. „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km”
  Wyświetleń: 123
 1267. Postanowienie nakładające obowiązek raportu oddziaływania na środowisko OŚ.6220.7.2019
  Wyświetleń: 121
 1268. Zawiadomienie o przyjęciu przez Sejmik Województwa uchwały w sprawie "Programu ochrony powietrza dloa województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 120
 1269. II Zapytanie ofertowe na „Realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy
  Wyświetleń: 118
 1270. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (RI.6220.2.2020.OŚ)
  Wyświetleń: 114
 1271. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków. (RI.6721.1.2018.GP)
  Wyświetleń: 114
 1272. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31.07.2020 r. RI.6733.1.2.2020.GP dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 113
 1273. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności
  Wyświetleń: 112
 1274. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 414 w miejscowości Prószków - sprawa ZDW
  Wyświetleń: 111
 1275. zawiadomienie-obwieszczenie o opiniach OŚ.6220.7.2019
  Wyświetleń: 109
 1276. obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozmudowa sieci wodociągowej RI.6733.1.4.2020.GP
  Wyświetleń: 104
 1277. Budowa osiedla domów jednorodzinnych obręb 0054-Górk (RI.6220.2.2020.OŚ)
  Wyświetleń: 103
 1278. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 - czerwiec 2020 r.
  Wyświetleń: 103
 1279. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 11 września 2020 r.
  Wyświetleń: 103
 1280. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2019 petycjach
  Wyświetleń: 100
 1281. Obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.6733.1.3.2020.GP
  Wyświetleń: 98
 1282. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej). (RI.6722.1.2020.GP)
  Wyświetleń: 98
 1283. Wykonanie kanalizacji deszczowej, ciągów drenarskich oraz otwartych zbiorników retencyjnych dla potrzeb odwodnienia terenu osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych obręb Górki, gmina Prószków (RI.6733.1.2.2020.GP)
  Wyświetleń: 98
 1284. Zapytanie ofertowe na zadanie „Dostawa, rozładunek i rozstawienie pojemników wewnętrznych na odpady komunalne”
  Wyświetleń: 98
 1285. II Zapytanie ofertowe „Budowa doziemnej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania ... w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni, ul. Szkolna 12 (RG.7011.1.3.2020.KRG)
  Wyświetleń: 91
 1286. Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy - Budowa osiedla mieszkaniowego Osiedle Górki, sprawa RI.6220.5.2020.OŚ
  Wyświetleń: 83
 1287. Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 547/213 k.m.2 obręb Chrząszczyce, gmina Prószków. (RI.6733.1.4.2020.GP)
  Wyświetleń: 81
 1288. Zawiadomienie o XXV - nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 79
 1289. Raport o stanie gminy za rok 2018
  Wyświetleń: 78
 1290. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (RI.6730.1.13.2020.GP)
  Wyświetleń: 73
 1291. Zarządzenie Nr RO.0050.406.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 22 września 2020 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 70
 1292. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 66
 1293. postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie zakładu produkcyjnego elementów betonowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą”,
  Wyświetleń: 65
 1294. Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko „Budowa zakładu produkcyjnego elementów betonowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.”
  Wyświetleń: 62
 1295. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 58
 1296. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (RI.6220.6.2020.OŚ)
  Wyświetleń: 57
 1297. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RI.6220.12.2018.OŚ z dnia 28.12.2018 r.
  Wyświetleń: 48
 1298. Zmiana sposobu magazynowania płynnych produktów podstawowych przy hali przemysłowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego, na działce 1170/12 wg ewidencji gruntów gminy Prószków (RI.6220.6.2020.OŚ)
  Wyświetleń: 45
 1299. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o Wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 44
 1300. Budow budynku mieszkalnego, budynku inwentarskiego, zbiornika na gnojowicę, płyt fundamentowych pod silosy zbożowe, zbiorników na ścieki bytowe, studni głębinowej oraz komunikacji wewnętrznej w miejscowości Złotniki (RI.6730.1.13.2020.GP)
  Wyświetleń: 43
 1301. Zarządzenie Nr RO.0050.405.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 22 września 2020 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 42
 1302. Nabór uzupełniajacy na członków do Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 35
 1303. Obwieszczenie z dnia 15.09.2020 r. w sprawie decyzji nr RI.6733.1.2.2020.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 35
 1304. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2020.
  Wyświetleń: 32
 1305. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na dz. nr 547/213 k.m.2 obręb Chrząszczyce, gmina Prószków
  Wyświetleń: 29
 1306. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2019 do dnia 31-12-2019 r.
  Wyświetleń: 27
 1307. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku
  Wyświetleń: 20
 1308. Informacja o dochodach i stratach Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres za okres 01-01-2019 do dnia 31-12-2019 r.
  Wyświetleń: 18