Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Prószków

„ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z 2020 poz. 1463 ze zm.) w dniach 2021-08-30 – 2021-10-29 w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w pokoju nr 5 Podatki, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy.

Jednocześnie informuję, że:

  1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowaniu właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się od daty wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania  lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowywane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 28.06.2021 r.
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).”     

 

 

Burmistrz Prószkowa

Krzysztof Cebula