Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn.:PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

1. „BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414” (Zadanie nr 1)

2. „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE” (Zadanie nr 2)

3. PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W ZIMNICACH WIELKICH. ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415. ZADANIE NR 2: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W ZAKRESIE LIKWIDACJI ROWU MELIORACYJNEGO I BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ” (Zadanie nr 3).


Numer postępowania:
RO.271.8.2021.ORM
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
11.08.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
11.08.2021 11:00

 


Identyfikator postępowania na miniPortalu:

f26805ef-182b-46ff-ba96-f768c16fda4a

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f26805ef-182b-46ff-ba96-f768c16fda4a

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na:

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty dla następujących części:

Zadanie nr 1 – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414” – 83 000,00 zł,

Zadanie nr 2 – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE”– 55 000,00 zł,

Zadanie nr 3 - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W ZIMNICACH WIELKICH. ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415. ZADANIE NR 2: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W ZAKRESIE LIKWIDACJI ROWU MELIORACYJNEGO I BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ” – 27 000,00 zł,

co łącznie daje kwotę 165 000,00 zł.

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej .pdf (283,47KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - 11.08.2021.pdf (199,59KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (169,60KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (143,05KB)
PDFSWZ_nadzór inwestorski 3 zadania.pdf (564,39KB)
DOCXZał. nr 1 do SWZ.docx (514,19KB)
DOCXZał. nr 2 do SWZ.docx (158,19KB)
DOCXZał. nr 3 do SWZ.docx (103,85KB)
DOCXZał. nr 4 do SWZ.docx (111,18KB)
DOCXZał. nr 5a do SWZ.docx (104,04KB)
DOCXZał. nr 5b do SWZ.docx (103,52KB)
DOCXZał. nr 5c do SWZ.docx (31,23KB)
DOCXZał. nr 6a do SWZ.docx (105,56KB)
DOCXZał. nr 6b do SWZ.docx (105,21KB)
DOCXZał. nr 6c do SWZ.docx (33,68KB)
DOCXZał. nr 7a do SWZ.docx (101,55KB)
DOCXZał. nr 7b do SWZ.docx (101,38KB)
DOCXZał. nr 7c do SWZ.docx (25,39KB)
DOCXZal. nr 8a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Zadanie nr 1_Gmina Prószków.docx (752,10KB)
DOCXZal. nr 8b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Zadanie nr 2_Gmina Prószków.docx (751,77KB)
DOCXZal. nr 8c do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Zadanie nr 3_Gmina Prószków.docx (58,16KB)
PDFZal. nr 9 do SWZ- Wzór umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru_Zadanie nr 1.pdf (354,55KB)
PDFZal. nr 10 do SWZ- Wzór umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru_Zadanie nr 1.pdf (345,58KB)
PDFZal. nr 11 do SWZ- Wzór umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru_Zadanie nr 3.pdf (270,80KB)
DOCXZałącznik nr 2 do wzoru Umowy_nadzór inwestorski - zadanie nr 3.docx (23,28KB)
DOCXZałącznik nr 2 do wzoru Umowy_nadzór inwestorski_Gmina Prószków.docx (149,02KB)
DOCzałącznik nr 3 do wzoru Umowy_nadzór inwestorski - zadanie nr 3.doc (45,00KB)
DOCzałącznik nr 3 do wzoru Umowy_nadzór inwestorski_Gmina Prószków.doc (211,00KB)
DOCXZałącznik nr 4 do wzoru umowy_nadzór inwestorski_Gmina Prószków - Zadanie nr 3.docx (33,14KB)
DOCXZałącznik nr 4 do wzoru umowy_nadzór inwestorski_Gmina Prószków.docx (152,82KB)
 

Dokumentacja techniczna:

1. Zadanie nr 1:

7. OPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
DECYZJA ZRID (IN.I.7820.26.2020.WP).pdf

1) Ciąg pieszo - jezdny:

- zagospodarowanie terenu:

_PA71D~1.PDF
[PBW][PZT] 1.PLAN ORIENTACYJNY_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PZT] 2.1 PZT-CZ.1_Prószków DW414.pdf
[PBW][PZT] 2.2 PZT-CZ.2_Prószków DW414.pdf
[PBW][PZT] 2.3 PZT-CZ.3_Prószków DW414.pdf
[PBW][PZT] 4.1 MDCP - cz.1.pdf
[PBW][PZT] 4.2 MDCP - cz.2.pdf
[PBW][PZT] 4.3 MDCP - cz.3.pdf
[PBW][PZT] 4.4 MDCP - cz.4.pdf
[PBW][PZT] 4.5 MDCP - łącznik.pdf
[PBW][PZT] CZĘŚĆ OPISOWA DO PZT_Prószków DW414.pdf
 

- branża drogowa:

_P29E5~1.PDF
_P728D~1.PDF
_P9204~1.PDF
_PAEA0~1.PDF
_PBW__~3.PDF
_PBW__~4.PDF
_PCE75~1.PDF
[PBW][PAB-D] 1.1 PLS-CZ.1_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 1.2 PLS-CZ.2_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 3. PROFIL PODŁUŻNY_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 4.1 PPP-CZ.1_PRÓSZKÓW DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 4.2 PPP-CZ.2_Prószków DW 414.pdf
[PBW][PAB-D] 4.3 PPP-CZ.3_Prószków DW 414.pdf
RYSUNEK WIATY - SZCZEGÓŁ.PDF
 

- branża kanalizacyjna:

_P3331~1.PDF
_P5C8E~1.PDF
_P731E~1.PDF
_P8FAB~1.PDF
_PBW__~1.PDF
_PBW__~2.PDF
_PBW__~3.PDF
_PBW__~4.PDF
[PBW][PAB-KD] CZĘŚĆ OPISOWA_DW414 Prószków.pdf

- branża elektryczna:

[PBW][PAB-E] 1.1 PLS-E - CZ.1_Prószków DW414.pdf
[PBW][PAB-E] 1.2 PLS-E - CZ.2_Prószków DW414.pdf
[PBW][PAB-E] 2. SCHEMAT IDEOWY_Prószków DW414.pdf
[PBW][PAB-E] CZĘŚĆ OPISOWA.pdf

- branża telekomunikacyjna

_PBW__~3.PDF
[PBW][PAB-TT] 1.1 PLS-TT_Prószków DW414.pdf
[PBW][PAB-TT] 1.2 PLS-TT_Prószków DW414.pdf

- BiOZ

VI. [PBW][BIOZ] INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ_Prószków DW414.pdf
 

- opinia dendrologiczna

[PBW][DENDRO] 1. ORIENT.pdf
[PBW][DENDRO] 2.1 INWENT. NA PZT-CZ.1.pdf
[PBW][DENDRO] 2.2 INWENT. NA PZT-CZ.2.pdf
[PBW][DENDRO] 3.1 INWENT NA MAPIE EWID-CZ.1.pdf
[PBW][DENDRO] 3.2 INWENT NA MAPIE EWID-CZ.2.pdf
[PBW][DENDRO] CZĘŚĆ OPISOWA.pdf

- organizacja ruchu:

[ORG. RUCHU] 1. PLAN ORIENTACYJNY_Prószków DW 414.pdf
[ORG. RUCHU] 2.1 IST. ORG. RUCHU - CZ. 1_Prószkow DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 2.2 IST. ORG. RUCHU - CZ. 2_Prószkow DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 3.1 PSOR cz.1_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 3.2 PSOR cz.2_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 4.1 WIDOCZNOŚĆ - cz.1_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 4.2 WIDOCZNOŚĆ - cz.2_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 4.3 WIDOCZNOŚĆ - cz.3_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] 4.4 WIDOCZNOŚĆ - cz.4_Prószków DW414.pdf
[ORG. RUCHU] CZĘŚĆ OPISOWA_Prószków DW414.pdf
 

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

[2021.06.02] SSTWIORB - CAŁOŚĆ.PDF

- Przedmiary robót

Przedmiar branża drogowa i kanalizacyjna.pdf
Przedmiar branża telekomunikacyjna.pdf
Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf
Przedmiar robót wyposażenie przystanków.pdf
 

2) Łącznik drogi gminnej:

Pozwolenie budowlane.pdf

- zagospodarowanie terenu:

![PBW][PZT] OPIS TECHNICZNY_ŁĄCZNIK.pdf
1. ORIENTACJA.pdf
2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
3.MAPA EWIDENCYJNA.pdf
STRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf

- branża drogowa:

![PBW][PAB] OPIS TECHNICZNY_CH DW 414 Prószków.pdf
1.PLAN SYTUACYJNY .pdf
2.PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY .pdf
3.PROFIL PODŁUŻNY .pdf
4.PRZEKROJE POPRZECZNE .pdf
STRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf
 

- BiOZ

BIOZ.pdf
STRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf
 

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

D.00.00.00.pdf
D.01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.pdf
D.01.02.01 - USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW.pdf
D.01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY.pdf
D.01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.pdf
D.02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
D.02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.pdf
D.02.03.01 - WYKONANIE NASYPÓW.pdf
D.04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.pdf
D.04.02.02 - WARSTWA MROZOOCHRONNA.pdf
D.04.03.01 - OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARST KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI.pdf
D.04.04.00 - PODBUDOWY Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
D.04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.pdf
D.05.03.01 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ.pdf
D.05.03.05a - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.pdf
D.05.03.05b - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA.pdf
D.06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW.pdf
D.06.03.01a - POBOCZE UMOCNIONE KRUSZYWEM ŁAMANYM.pdf
D.07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE.pdf
D.08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE.pdf
STRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf
 

- Przedmiar robót:

PRZEDMIAR ŁĄCZNIK.pdf
 

2. Zadanie nr 2:

- branża drogowa:

Opinia geotechniczna.pdf
Plan zagospodarowania terenu1.pdf
Plan zagospodarowania terenu2.pdf
Plan zagospodarowania terenu3.pdf
Plan zagospodarowania terenu4.pdf
Plan zagospodarowania terenu5.pdf
Profil podłużny.pdf
Przekroje poprzeczne.pdf
Szczegóły.pdf
wiata przystankowa wąska.pdf
 

--ogrodzenia

NR 37.pdf
NR 39.pdf
NR 41.pdf
NR 45.pdf
NR 89a.pdf
 

-- Parking koło Kościoła

OPIS TECHNICZNY parking.pdf
przekrój.pdf
STOJAKI ROWEROWE.pdf
wiata rowerowa.pdf
Zagospodarowanie.pdf

-- Przepust

przepust widok.pdf
zbrojenie ściany oporowej.pdf
 

--skrzynki rozsączające:

OPIS .pdf
PZT skrzynki-Model.PDF
SKRZYNKA ROZSĄCZAJACA.pdf
Szczegóły urządzeń wodnych.pdf
 

- branża elektryczna:

1 mapa1E.pdf
2 mapa rys 2E.pdf
3 mapa rys 3.pdf
4 mapa rys 4E.pdf
aktualne warunki przyłączenia.pdf
obliczeniasłup 179 - Kopia.pdf
opis ZimniceW rozbudowa Oświetl.pdf
SST Zimnice Wielkie.pdf
tabela montażowa Sł 12.pdf
tabela montażowa Sł 179 Zimnice.pdf
tabela montażowa Sł 252.pdf
warunki techniczne projekt porozumienia.pdf
Warunki usunięcia kolizji Zimnice.pdf
 

- branża sanitarna:

Opis CZ1.pdf
Opis CZ2.pdf
Raport hydrauliczny CZ1.pdf
Raport hydrauliczny CZ2.pdf
S1.pdf
S10.pdf
S11.pdf
S12.pdf
S13.pdf
S14.pdf
S15.pdf
S16.pdf
S17.pdf
S18.pdf
S2.pdf
S3.pdf
S4.pdf
S5.pdf
S6.pdf
S7.pdf
S8.pdf
S9.pdf
 

- branża telekomunikacyjna

KI - Zimnice Wielkie - teletechnika.pdf
PB_Zimnice - telekom.pdf
PR - Zimnice Wielkie - teletechnika.pdf
PW - Zimnice Wielkie - teletechnika.pdf
Specyfikacja techniczna - Zimnice - teletechnika.pdf
 

- oznakowanie docelowe:

opis oznakowanie stałe.pdf
orientacja.pdf
S1.pdf
S2.pdf
S3.pdf
S4.pdf
S5.pdf
ZATWIERDZENIE.pdf
 

- uzgodnienia:

decyzja ZRID.pdf
opinia ZUDP.pdf
Orange.pdf
uzgodnienie TAURON.jpeg
uzgodnienie ZDW Opole.pdf
uzgodnienie ZGKiM Prószków.pdf
zatwierdzenie organizacji docelowej.pdf
ZDP Opole.pdf
 

--operat wodno-prawny

1 - metryka.pdf
2 - spis.pdf
3.1 - część opisowa.pdf
3.2 - część opisowa.pdf
3.3 - część opisowa.pdf
3.4 - część opisowa.pdf
3.5 - część opisowa.pdf
3.6 - część opisowa.pdf
3.7 - część opisowa.pdf
4_1 - stanowisko RDOŚ w Opolu.pdf
4_2 - wypisy z rejestru gruntów.pdf
4_3 - opinia geotechniczna.pdf
decyzja pozowlenia wodnoprawnego.pdf

 

- przedmiar robót i Szczegółowa Specyfikacja Odbioru i Wykonania Robót:

SST BRANŻA DROGOWA.pdf
SST BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf
SST BRANŻA SANITARNA.pdf
SST BRANŻA TELETECHNICZNA.pdf
Zimnice Wielkie 032021 PRZEDMIAR.pdf

 

3. Zadanie nr 3

- część drogowa:

Zimnice Wielkie ZUD (2).pdf
Zminice Wielkie IV kw 2020 - ETAP I PRD.pdf
Zimnice Wielkie ZUD (1).pdf
wyłączenie park i ride.pdf
Urz. Marsz uzg. geometrii (2).pdf
Urz. Marsz uzg. geometrii (1).pdf
ST ZIMNICE WIELKIE - E1.pdf
Rys. W-05 Schemat odprowadzenia wód.pdf
Spis rysunków Zimnice Wielkie.pdf
Rys. PZT-1.2.pdf
Rys. W-03 Przekrój. Rurociąg łaczący osadniki pod projektowaną drogą.pdf
Rys. PZT-1.1.pdf
Rys. H-1.2 Przekrój A-A likwidowanego zbiornika.pdf
Rys. H-1.1 Zakres rozbiórki likwidowanego zbiornika.pdf
Rys. 4.9 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
Rys. 4.10 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
Rys. 4.8 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
Rys. 4.6 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
Rys. 4.7 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf
Rys. 4.5 Przekrój konstrukcyjny.pdf
Rys. 4.3 Przekrój konstrukcyjny.pdf
Rys. 4.4 Przekrój konstrukcyjny.pdf
Rys. 4.2 Przekrój konstrukcyjny.pdf
Rys. 2 Przekrój podłużny.pdf
Rys. 4.1 Przekrój konstrukcyjny.pdf
3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie 07.08.2019.pdf
BIOZ ZIMNICE WIELKIE drogi z odwodnieniem i likwidacją zbiornika.pdf
PB Zimnice Wielkie 2019.08.08.pdf
3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (5).pdf
3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (4).pdf
3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (2).pdf
3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (3).pdf
3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (1).pdf
3.16 Uzgodnienie ze Spółką Wodną.pdf
3.12 Pozwolenie wodnoprawne 2009.09.28.pdf
3.4 uzg. z ZDW w Opolu 2019.07.08.02.pdf
3.4 uzg. z ZDW w Opolu 2019.07.08.01.pdf
 

- likwidacja rowu melioracyjnego:

Zimnice Wielkie ZUD (2).pdf
Zminice Wielkie IV kw 2020 - ETAP II PRD.pdf
Zimnice Wielkie ZUD (1).pdf
ZDW uzgodnienie operatu w-p Zimnice Wielkie.pdf
Uzgodnienie ze Spółką Wodną.pdf
ST ZIMNICE WIELKIE - E2.pdf
Rys. W-06 Drenaż wzdłuż rowu R-B9.pdf
Rys. PZT 1.2.pdf
Rys. KD-3 Schemat zestawienia studni.pdf
Pozwolenie w-p Zimnice Wielkie.pdf
Rys. KD-2 Profil podłużny.pdf
PB KD Zimnice Wielkie część opisowa.pdf
PB KD Zimnice Wielkie informacja bioz.pdf
 

- dokumenty wspólne:

wyłączenie park i ride.pdf
Opinia geotechniczna.pdf