Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn.:Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

PRZEBUDOWĘ UL. OPOLSKIEJ W ZIMNICACH WIELKICH. ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415. ZADANIE NR 2: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W ZAKRESIE LIKWIDACJI ROWU MELIORACYJNEGO I BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

 

Numer postępowania:  RO.271.7.2021.ORM

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Data otwarcia ofert: 02.08.2021 12:00

Data składania ofert/wniosków: 02.08.2021 11:00

 

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 17a7a519-79da-4faf-b76a-5e141adcf98c

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17a7a519-79da-4faf-b76a-5e141adcf98c

 

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1 570 000,00 zł.

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja z dnia 30.08.2021 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (222,24KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - 02.08.2021 r..pdf (207,64KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na zadanie.pdf (160,45KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (120,21KB)
PDFSWZ - Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wlk..pdf (517,40KB)
DOCZał. nr 1 do SWZ -FO_OPOLSKA.doc (238,50KB)
DOCZał. nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_OPOLSKA.doc (196,50KB)
DOCZał. nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_OPOLSKA.doc (189,00KB)
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa_OPOLSKA.doc (197,50KB)
DOCZał. nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu_OPOLSKA.doc (191,00KB)
DOCZał. nr 6 do SWZ - wykaz robót_OPOLSKA.doc (188,00KB)
DOCZał. nr 7 do SWZ - wykaz osób_OPOLSKA.doc (190,50KB)
DOCZał. nr 8 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_OPOLSKA.doc (188,00KB)
DOCZał. nr 9 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia_OPOLSKA.doc (225,50KB)
PDFZał. nr 10 do SWZ -PPU_OPOLSKA.pdf (477,80KB)
XLSXzal-nr-4-i-4a do umowy.xlsx (34,77KB)
DOCXZałącznik nr 5 do Umowy(1) OPOLSKA.docx (128,51KB)
DOCXZałącznik nr 6 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność częściowa OPOLSKA.docx (134,07KB)
DOCXZałącznik nr 7 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność końcowa OPOLSKA.docx (131,89KB)
 

Dokumentacja techniczna:

- część drogowa:

PDFZimnice Wielkie ZUD (2).pdf (3,50MB)
PDFZminice Wielkie IV kw 2020 - ETAP I PRD.pdf (85,96KB)
PDFZimnice Wielkie ZUD (1).pdf (571,75KB)
PDFwyłączenie park i ride.pdf (699,79KB)
PDFUrz. Marsz uzg. geometrii (2).pdf (2,13MB)
PDFUrz. Marsz uzg. geometrii (1).pdf (294,43KB)
PDFST ZIMNICE WIELKIE - E1.pdf (1,29MB)
PDFRys. W-05 Schemat odprowadzenia wód.pdf (185,87KB)
PDFSpis rysunków Zimnice Wielkie.pdf (19,61KB)
PDFRys. PZT-1.2.pdf (501,68KB)
PDFRys. W-03 Przekrój. Rurociąg łaczący osadniki pod projektowaną drogą.pdf (282,06KB)
PDFRys. PZT-1.1.pdf (1,00MB)
PDFRys. H-1.2 Przekrój A-A likwidowanego zbiornika.pdf (2,47MB)
PDFRys. H-1.1 Zakres rozbiórki likwidowanego zbiornika.pdf (1,38MB)
PDFRys. 4.9 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf (202,30KB)
PDFRys. 4.10 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf (162,89KB)
PDFRys. 4.8 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf (186,19KB)
PDFRys. 4.6 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf (184,48KB)
PDFRys. 4.7 Przekrój konstrukcyjny uzg. z ZDW.pdf (261,07KB)
PDFRys. 4.5 Przekrój konstrukcyjny.pdf (156,77KB)
PDFRys. 4.3 Przekrój konstrukcyjny.pdf (239,33KB)
PDFRys. 4.4 Przekrój konstrukcyjny.pdf (190,68KB)
PDFRys. 4.2 Przekrój konstrukcyjny.pdf (163,19KB)
PDFRys. 2 Przekrój podłużny.pdf (535,72KB)
PDFRys. 4.1 Przekrój konstrukcyjny.pdf (187,05KB)
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie 07.08.2019.pdf (321,25KB)
PDFBIOZ ZIMNICE WIELKIE drogi z odwodnieniem i likwidacją zbiornika.pdf (44,40KB)
PDFPB Zimnice Wielkie 2019.08.08.pdf (149,91KB)
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (5).pdf (196,87KB)
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (4).pdf (1,10MB)
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (2).pdf (6,68MB)
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (3).pdf (260,55KB)
PDF3.17 ZDW Uzgodnienie Zimnice Wielkie (1).pdf (5,01MB)
PDF3.16 Uzgodnienie ze Spółką Wodną.pdf (179,92KB)
PDF3.12 Pozwolenie wodnoprawne 2009.09.28.pdf (1,52MB)
PDF3.4 uzg. z ZDW w Opolu 2019.07.08.02.pdf (2,25MB)
PDF3.4 uzg. z ZDW w Opolu 2019.07.08.01.pdf (423,94KB)
 

- likwidacja rowu melioracyjnego:

PDFZimnice Wielkie ZUD (2).pdf (3,50MB)
PDFZminice Wielkie IV kw 2020 - ETAP II PRD.pdf (72,94KB)
PDFZimnice Wielkie ZUD (1).pdf (571,75KB)
PDFZDW uzgodnienie operatu w-p Zimnice Wielkie.pdf (230,96KB)
PDFUzgodnienie ze Spółką Wodną.pdf (179,92KB)
PDFST ZIMNICE WIELKIE - E2.pdf (572,13KB)
PDFRys. W-06 Drenaż wzdłuż rowu R-B9.pdf (194,15KB)
PDFRys. PZT 1.2.pdf (499,89KB)
PDFRys. KD-3 Schemat zestawienia studni.pdf (145,97KB)
PDFPozwolenie w-p Zimnice Wielkie.pdf (3,00MB)
PDFRys. KD-2 Profil podłużny.pdf (166,34KB)
PDFPB KD Zimnice Wielkie część opisowa.pdf (124,19KB)
PDFPB KD Zimnice Wielkie informacja bioz.pdf (42,54KB)
 

- dokumenty wspólne:

PDFwyłączenie park i ride.pdf (699,79KB)
PDFOpinia geotechniczna.pdf (2,80MB)