Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki

oraz przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwały nr XXVII/186/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30  października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.) na adres: ug@proszkow.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Prószkowa.

PDFObwieszczenie BIP.pdf
DOCXRODO - bip.docx
PDFuchwala-nr-xxvii-186-2020.pdf
PDFwniosek-o-zmiane-mpzp.pdf
DOCXwniosek-o-zmiane-mpzp.docx