Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

                                         Prószków, 24.06.2021 r.

Zaproszenie na IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 5 i 12 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zmienionej uchwałą nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Przewodnicząca Komitetu zwołuje posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na dzień
30 czerwca 2021 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie (ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, Pokój nr 28).

Posiedzenie odbywać się będzie wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
 4. Przekazanie przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Prószkowie, przedstawiciela Uniwersytetu Opolskiego oraz przedstawicieli Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie bieżących informacji o stanie wdrażania przedsięwzięć wskazanych
  w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Prószków.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Joanna Łubińska-Wójcik  

                                                           Przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji

 


 

Porządek obrad Komitetu Rewitalizacji

Termin posiedzenia: 30 czerwca 2021 r. godzina 15:00

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17

Posiedzenie odbywać się będzie wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
 4. Przekazanie przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Prószkowie, przedstawiciela Uniwersytetu Opolskiego oraz przedstawicieli Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie bieżących informacji o stanie wdrażania przedsięwzięć wskazanych
  w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Prószków.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Treść protokołu z IV posiedzenia Komisji Rewitalizacji
PDFprotokół z IV posiedzenia Komisji Rewitalizacji-treść.pdf (1,36MB)

Lista obecności na IV posiedzeniu Komisji Rewitalizacji
PDFprotokół z IV posiedzenia Komisji Rewitalizacji-lista obecności.pdf (151,83KB)