Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie dot. sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI Z PODZIAŁEM NA NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI :

1. „BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414” (Zadanie nr 1)

2. „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE” (Zadanie nr 2)

Numer postępowania:
RO.271.4.2021.ORM
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
22.06.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
22.06.2021 11:00

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e8d6161c-261e-4b1c-9870-3317ab79cfb5

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8d6161c-261e-4b1c-9870-3317ab79cfb5

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty dla następujących części:

Zadanie nr 1 – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414” (Zadanie nr 1) – 110 000,00 zł,

Zadanie nr 2 – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE” (Zadanie nr 2) – 55 000,00 zł,

co łącznie daje kwotę 165 000,00 zł.

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie z dnia 23.07.2021 r. o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 22.06.2021 r. .pdf

PDFInformacja o kwocie.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ_nadzór inwestorski.pdf
DOCXZał. nr 1 do SWZ.docx
DOCXZał. nr 2 do SWZ.docx
DOCXZał. nr 3 do SWZ.docx
DOCXZał. nr 4 do SWZ.docx
DOCXZał. nr 5a do SWZ.docx
DOCXZał. nr 5b do SWZ.docx
DOCXZał. nr 6a do SWZ.docx
DOCXZał. nr 6b do SWZ.docx
DOCXZał. nr 7a do SWZ.docx
DOCXZał. nr 7b do SWZ.docx
DOCXZałącznik nr 2 do wzoru Umowy_nadzór inwestorski_Gmina Prószków_27.05.2021.docx
DOCzałącznik nr 3 do wzoru Umowy_nadzór inwestorski_Gmina Prószków_27.05.2021.doc
DOCXZałącznik nr 4 do wzoru umowy_nadzór inwestorski_Gmina Prószków_27.05.2021.docx
DOCXZal. nr 8a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Zadanie nr 1_Gmina Prószków.docx
DOCXZal. nr 8b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Zadanie nr 2_Gmina Prószków.docx
PDFZal. nr 9 do SWZ- Wzór umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru_Zadanie nr 1.pdf
PDFZal. nr 10 do SWZ - Wzór umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru_Zadanie nr 2.pdf
 

 

 

Dokumentacja techniczna:

1. Zadanie nr 1:

PDF7. OPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
PDFDECYZJA ZRID (IN.I.7820.26.2020.WP).pdf

1) Ciąg pieszo - jezdny:

- zagospodarowanie terenu:

PDF_PA71D~1.PDF
PDF[PBW][PZT] 1.PLAN ORIENTACYJNY_Prószków DW 414.pdf
PDF[PBW][PZT] 2.1 PZT-CZ.1_Prószków DW414.pdf
PDF[PBW][PZT] 2.2 PZT-CZ.2_Prószków DW414.pdf
PDF[PBW][PZT] 2.3 PZT-CZ.3_Prószków DW414.pdf
PDF[PBW][PZT] 4.1 MDCP - cz.1.pdf
PDF[PBW][PZT] 4.2 MDCP - cz.2.pdf
PDF[PBW][PZT] 4.3 MDCP - cz.3.pdf
PDF[PBW][PZT] 4.4 MDCP - cz.4.pdf
PDF[PBW][PZT] 4.5 MDCP - łącznik.pdf
PDF[PBW][PZT] CZĘŚĆ OPISOWA DO PZT_Prószków DW414.pdf
 

- branża drogowa:

PDF_P29E5~1.PDF
PDF_P728D~1.PDF
PDF_P9204~1.PDF
PDF_PAEA0~1.PDF
PDF_PBW__~3.PDF
PDF_PBW__~4.PDF
PDF_PCE75~1.PDF
PDF[PBW][PAB-D] 1.1 PLS-CZ.1_Prószków DW 414.pdf
PDF[PBW][PAB-D] 1.2 PLS-CZ.2_Prószków DW 414.pdf
PDF[PBW][PAB-D] 3. PROFIL PODŁUŻNY_Prószków DW 414.pdf
PDF[PBW][PAB-D] 4.1 PPP-CZ.1_PRÓSZKÓW DW 414.pdf
PDF[PBW][PAB-D] 4.2 PPP-CZ.2_Prószków DW 414.pdf
PDF[PBW][PAB-D] 4.3 PPP-CZ.3_Prószków DW 414.pdf
PDFRYSUNEK WIATY - SZCZEGÓŁ.PDF
 

- branża kanalizacyjna:

PDF_P3331~1.PDF
PDF_P5C8E~1.PDF
PDF_P731E~1.PDF
PDF_P8FAB~1.PDF
PDF_PBW__~1.PDF
PDF_PBW__~2.PDF
PDF_PBW__~3.PDF
PDF_PBW__~4.PDF
PDF[PBW][PAB-KD] CZĘŚĆ OPISOWA_DW414 Prószków.pdf

- branża elektryczna:

PDF[PBW][PAB-E] 1.1 PLS-E - CZ.1_Prószków DW414.pdf
PDF[PBW][PAB-E] 1.2 PLS-E - CZ.2_Prószków DW414.pdf
PDF[PBW][PAB-E] 2. SCHEMAT IDEOWY_Prószków DW414.pdf
PDF[PBW][PAB-E] CZĘŚĆ OPISOWA.pdf

- branża telekomunikacyjna

PDF_PBW__~3.PDF
PDF[PBW][PAB-TT] 1.1 PLS-TT_Prószków DW414.pdf
PDF[PBW][PAB-TT] 1.2 PLS-TT_Prószków DW414.pdf

- BiOZ

PDFVI. [PBW][BIOZ] INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ_Prószków DW414.pdf
 

- opinia dendrologiczna

PDF[PBW][DENDRO] 1. ORIENT.pdf
PDF[PBW][DENDRO] 2.1 INWENT. NA PZT-CZ.1.pdf
PDF[PBW][DENDRO] 2.2 INWENT. NA PZT-CZ.2.pdf
PDF[PBW][DENDRO] 3.1 INWENT NA MAPIE EWID-CZ.1.pdf
PDF[PBW][DENDRO] 3.2 INWENT NA MAPIE EWID-CZ.2.pdf
PDF[PBW][DENDRO] CZĘŚĆ OPISOWA.pdf

- organizacja ruchu:

PDF[ORG. RUCHU] 1. PLAN ORIENTACYJNY_Prószków DW 414.pdf
PDF[ORG. RUCHU] 2.1 IST. ORG. RUCHU - CZ. 1_Prószkow DW414.pdf
PDF[ORG. RUCHU] 2.2 IST. ORG. RUCHU - CZ. 2_Prószkow DW414.pdf
PDF[ORG. RUCHU] 3.1 PSOR cz.1_Prószków DW414.pdf
PDF[ORG. RUCHU] 3.2 PSOR cz.2_Prószków DW414.pdf
PDF[ORG. RUCHU] 4.1 WIDOCZNOŚĆ - cz.1_Prószków DW414.pdf
PDF[ORG. RUCHU] 4.2 WIDOCZNOŚĆ - cz.2_Prószków DW414.pdf
PDF[ORG. RUCHU] 4.3 WIDOCZNOŚĆ - cz.3_Prószków DW414.pdf
PDF[ORG. RUCHU] 4.4 WIDOCZNOŚĆ - cz.4_Prószków DW414.pdf
PDF[ORG. RUCHU] CZĘŚĆ OPISOWA_Prószków DW414.pdf
 

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

PDF[2021.06.02] SSTWIORB - CAŁOŚĆ.PDF

- Przedmiary robót

PDFPrzedmiar branża drogowa i kanalizacyjna.pdf
PDFPrzedmiar branża telekomunikacyjna.pdf
PDFPrzedmiar robót - branża elektryczna.pdf
PDFPrzedmiar robót wyposażenie przystanków.pdf
 

2) Łącznik drogi gminnej:

PDFPozwolenie budowlane.pdf

- zagospodarowanie terenu:

PDF![PBW][PZT] OPIS TECHNICZNY_ŁĄCZNIK.pdf
PDF1. ORIENTACJA.pdf
PDF2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
PDF3.MAPA EWIDENCYJNA.pdf
PDFSTRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf

- branża drogowa:

PDF![PBW][PAB] OPIS TECHNICZNY_CH DW 414 Prószków.pdf
PDF1.PLAN SYTUACYJNY .pdf
PDF2.PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY .pdf
PDF3.PROFIL PODŁUŻNY .pdf
PDF4.PRZEKROJE POPRZECZNE .pdf
PDFSTRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf
 

- BiOZ

PDFBIOZ.pdf
PDFSTRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf
 

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

PDFD.00.00.00.pdf
PDFD.01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.pdf
PDFD.01.02.01 - USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW.pdf
PDFD.01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY.pdf
PDFD.01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.pdf
PDFD.02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
PDFD.02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.pdf
PDFD.02.03.01 - WYKONANIE NASYPÓW.pdf
PDFD.04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.pdf
PDFD.04.02.02 - WARSTWA MROZOOCHRONNA.pdf
PDFD.04.03.01 - OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARST KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI.pdf
PDFD.04.04.00 - PODBUDOWY Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
PDFD.04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.pdf
PDFD.05.03.01 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ.pdf
PDFD.05.03.05a - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.pdf
PDFD.05.03.05b - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA.pdf
PDFD.06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW.pdf
PDFD.06.03.01a - POBOCZE UMOCNIONE KRUSZYWEM ŁAMANYM.pdf
PDFD.07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE.pdf
PDFD.08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE.pdf
PDFSTRONA TYTUŁOWA ŁĄCZNIK.pdf
 

- Przedmiar robót:

PDFPRZEDMIAR ŁĄCZNIK.pdf
 

2. Zadanie nr 2:

- branża drogowa:

PDFOpinia geotechniczna.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu1.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu2.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu3.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu4.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu5.pdf
PDFProfil podłużny.pdf
PDFPrzekroje poprzeczne.pdf
PDFSzczegóły.pdf
PDFwiata przystankowa wąska.pdf
 

--ogrodzenia

PDFNR 37.pdf
PDFNR 39.pdf
PDFNR 41.pdf
PDFNR 45.pdf
PDFNR 89a.pdf
 

-- Parking koło Kościoła

PDFOPIS TECHNICZNY parking.pdf
PDFprzekrój.pdf
PDFSTOJAKI ROWEROWE.pdf
PDFwiata rowerowa.pdf
PDFZagospodarowanie.pdf

-- Przepust

PDFprzepust widok.pdf
PDFzbrojenie ściany oporowej.pdf
 

--skrzynki rozsączające:

PDFOPIS .pdf
PDFPZT skrzynki-Model.PDF
PDFSKRZYNKA ROZSĄCZAJACA.pdf
PDFSzczegóły urządzeń wodnych.pdf
 

- branża elektryczna:

PDF1 mapa1E.pdf
PDF2 mapa rys 2E.pdf
PDF3 mapa rys 3.pdf
PDF4 mapa rys 4E.pdf
PDFaktualne warunki przyłączenia.pdf
PDFobliczeniasłup 179 - Kopia.pdf
PDFopis ZimniceW rozbudowa Oświetl.pdf
PDFSST Zimnice Wielkie.pdf
PDFtabela montażowa Sł 12.pdf
PDFtabela montażowa Sł 179 Zimnice.pdf
PDFtabela montażowa Sł 252.pdf
PDFwarunki techniczne projekt porozumienia.pdf
PDFWarunki usunięcia kolizji Zimnice.pdf
 

- branża sanitarna:

PDFOpis CZ1.pdf
PDFOpis CZ2.pdf
PDFRaport hydrauliczny CZ1.pdf
PDFRaport hydrauliczny CZ2.pdf
PDFS1.pdf
PDFS10.pdf
PDFS11.pdf
PDFS12.pdf
PDFS13.pdf
PDFS14.pdf
PDFS15.pdf
PDFS16.pdf
PDFS17.pdf
PDFS18.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFS7.pdf
PDFS8.pdf
PDFS9.pdf
 

- branża telekomunikacyjna

PDFKI - Zimnice Wielkie - teletechnika.pdf
PDFPB_Zimnice - telekom.pdf
PDFPR - Zimnice Wielkie - teletechnika.pdf
PDFPW - Zimnice Wielkie - teletechnika.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna - Zimnice - teletechnika.pdf
 

- oznakowanie docelowe:

PDFopis oznakowanie stałe.pdf
PDForientacja.pdf
PDFS1.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFZATWIERDZENIE.pdf
 

- uzgodnienia:

PDFdecyzja ZRID.pdf
PDFopinia ZUDP.pdf
PDFOrange.pdf
JPEGuzgodnienie TAURON.jpeg
PDFuzgodnienie ZDW Opole.pdf
PDFuzgodnienie ZGKiM Prószków.pdf
PDFzatwierdzenie organizacji docelowej.pdf
PDFZDP Opole.pdf
 

--operat wodno-prawny

PDF1 - metryka.pdf
PDF2 - spis.pdf
PDF3.1 - część opisowa.pdf
PDF3.2 - część opisowa.pdf
PDF3.3 - część opisowa.pdf
PDF3.4 - część opisowa.pdf
PDF3.5 - część opisowa.pdf
PDF3.6 - część opisowa.pdf
PDF3.7 - część opisowa.pdf
PDF4_1 - stanowisko RDOŚ w Opolu.pdf
PDF4_2 - wypisy z rejestru gruntów.pdf
PDF4_3 - opinia geotechniczna.pdf
PDFdecyzja pozowlenia wodnoprawnego.pdf

 

- przedmiar robót i Szczegółowa Specyfikacja Odbioru i Wykonania Robót:

PDFSST BRANŻA DROGOWA.pdf
PDFSST BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf
PDFSST BRANŻA SANITARNA.pdf
PDFSST BRANŻA TELETECHNICZNA.pdf
PDFZimnice Wielkie 032021 PRZEDMIAR.pdf