Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na: BUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU PRZYSIECZ – LIGOTA PRÓSZKOWSKA w formule zaprojektuj i wybuduj

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na: BUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU PRZYSIECZ – LIGOTA PRÓSZKOWSKA w formule zaprojektuj i wybuduj.

Numer postępowania:
RO.271.3.2021.ORM
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
07.06.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
07.06.2021 11:00

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e3071865-9314-4ddc-ad5d-724418462cf5

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e3071865-9314-4ddc-ad5d-724418462cf5

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 020 000,00 zł.

 

Dokumentacja zamówienia:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 07.06.2021 r..pdf

PDFModyfikacja nr 2 z dnia 01.06.2021 r..pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFModyfikacja z dnia 27.05.2021 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCZał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc
DOCZał. nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa.doc
DOCZał. nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu.doc
DOCZał. nr 6 do SWZ - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 7 do SWZ - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 8 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał nr 9 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc
PDFZał. nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_budowa ścieżki_Ligota Pr..pdf

- XLSXZał. nr 4 i 4a do umowy.xlsx
- DOCXZałącznik nr 5 do Umowy.docx
- DOCXZałącznik nr 6 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność częściowa.docx
- DOCXZałącznik nr 7 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność końcowa.docx
 

 

Program Funkcjonalno - użytkowy:

OPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
Opis techniczny .pdf
przekrój A-A.pdf
przekrój B-B.pdf
przekrój C-C.pdf
przekrój D-D.pdf
UZGODNIENIA.pdf
uzgodnienie ZDW Opole.pdf
zagospodarowanie terenu 1.pdf
zagospodarowanie terenu 2.pdf
zagospodarowanie terenu 3.pdf
zagospodarowanie terenu 4.pdf
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
Inwentaryzacja zieleni.pdf