Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - udostępnienie treści decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych nr OŚ.6220.4.2019

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam,

że w dniu 16 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr OŚ.6220.4.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja byłego zbiornika młyńskiego na cele rekreacyjno – gospodarcze na działce nr 456/1 a.m. 4 obręb Prószków, pow. opolski, właściciel Bernard Mróz”.

Treść decyzji przedstawiam poniżej, a z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (tj. pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00) w pokoju nr 14.

Stosownie do art. 72 ust. 6 i art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze obwieszczenie  oraz treść decyzji zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska, na okres 14 dni. Niniejsze obwieszczenie wraz z treścią przedmiotowej decyzji zostało udostępnione w dniu 14 maja 2021 roku.

PDF13. obwieszczenie - treść decyzji 6220.4.2019.pdf
PDF11. decyzja 6220.4.2019 rewitalizacja zbiornika - popraw. mecen..pdf