Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 11 maja 2021 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Prószków, 11 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2020 poz. 1944, ze zm.) informuję o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Gmina Prószków jako organizator publicznego transportu zbiorowego zamierza dokonać bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego (autobusowego) na terenie gminy Prószków oraz realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym będzie odbywało się na następujących liniach komunikacyjnych:

1) Linia komunikacyjna nr 1: Prószków – Nowa Kuźnia;

2) Linia komunikacyjna nr 2: Prószków – Folwark.

 

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 03.01.2022
 2. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 3 lata
 3. Miejsca zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
  1) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie ;
  2) Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie;
  3) Strona internetowa organizatora (www.proszkow.pl)

PDFOgłoszenie z dnia 11 maja 2021 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (266,25KB)