Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na: BUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU PRZYSIECZ – LIGOTA PRÓSZKOWSKA w formule zaprojektuj i wybuduj

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na: BUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU PRZYSIECZ – LIGOTA PRÓSZKOWSKA w formule zaprojektuj i wybuduj.

Numer postępowania:
RO.271.2.2021.ORM
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
17.05.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
17.05.2021 10:00

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 7a638552-8154-4659-9049-95a997ec2b72

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7a638552-8154-4659-9049-95a997ec2b72

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

 

Dokumentacja zamówienia:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSWZ.pdf

DOCZał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc
DOCZał. nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa.doc
DOCZał. nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu.doc
DOCZał. nr 6 do SWZ - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 7 do SWZ - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 8 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał nr 9 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc
PDFZał. nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf
 

- XLSXZałączniik nr 4 i 4a do umowy.xlsx
- DOCXZałącznik nr 5 do Umowy.docx
- DOCXZałącznik nr 6 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność częściowa.docx
- DOCXZałącznik nr 7 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność końcowa.docx

Program Funkcjonalno - użytkowy:

PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
PDFOpis techniczny .pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFprzekrój B-B.pdf
PDFprzekrój C-C.pdf
PDFprzekrój D-D.pdf
PDFUZGODNIENIA.pdf
PDFuzgodnienie ZDW Opole.pdf
PDFzagospodarowanie terenu 1.pdf
PDFzagospodarowanie terenu 2.pdf
PDFzagospodarowanie terenu 3.pdf
PDFzagospodarowanie terenu 4.pdf
PDF1.pdf
PDF2.pdf
PDF3.pdf
PDF4.pdf
PDF5.pdf
PDFInwentaryzacja zieleni.pdf