Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych dojazdowych z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Górki (RI.6730.1.2.2021.GP)

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych dojazdowych z odwodnieniem i oświetleniem, na działkach ewidencyjnych nr 96/1, 109/1, 136/1, 138/1, 282/63 k.m.1 w miejscowości Górki.

Zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – zwanego dalej kpa, w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji przedmiotowego postępowania został wysłany do uzgodnień z:

  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu w zakresie melioracji wodnych,
  • Starostą Powiatu Opolskiego w odniesieniu do obszarów wykorzystywanych na cele rolne,
  • Geologiem Wojewódzkim w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

W dniu 15.04.2021 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Z projektem decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie pokój nr 14 w godzinach pracy (pon. 7.00 – 15.00, wt. 7-00 – 15.00, śr. 7.00 – 17.00, czw. 7.00 – 15.00, pt. 7.00 - 13.00).

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie obwieszczenia.

PDFobwieszczenie (2).pdf