Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o decyzji nr RI.6220.11.2020.OŚ zmieniającą decyzję nr RI.6220.8.2018.OŚ z dnia 29.08.2018

OBWIESZCZENIE

podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256, ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12 stycznia 2021r. została wydana decyzja nr RI.6220.11.2020.OŚ zmieniająca decyzję nr RI.6220.8.2018.OŚ z dnia 29.08.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (tj. pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00) w pokoju nr 14.

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione 12 stycznia 2021 r. na podstawie art. 49 §2 ustawy KPA niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, a także w miejscowościach Przysiecz, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie i Źlinice.

PDF10. obwieszczenie - decyzja 6220.11.2020.pdf