Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2010 r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz1 - wykonanie dochodów bieżących i majątkowych.pdf (2,53MB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz2 - wykonanie wydatków budżetu.pdf (3,64MB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz3 - wykonanie budżetu, realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania.pdf (89,68KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz4 - plan inwestycyjny.pdf (112,99KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz5 - zadania zlecone, wykonanie dotacji.pdf (153,99KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz6 - dochody i wydatki - program antyalkoholowy, mienie komunalne, środki europejskie.pdf (184,85KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz7 - sprawozdanie - część opisowa.pdf (230,76KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz8 - sprawozdanie - oświata.pdf (355,95KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz9 - sprawozdanie MOPS.pdf (63,98KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz10 - realizacja zadań gospodarczych.pdf (109,18KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz11 - wykonanie budżetu OKIS.pdf (226,64KB)

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2010 r.:

 

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 cz1.pdf (1,82MB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 cz2.pdf (2,06MB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 cz3.pdf (3,74MB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 cz4.pdf (4,07MB)

 

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:

PDFUchwała nr 359-2010 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opnii o informacji o przebiegu wykoannaia budżetu za I półrocze 2010 r..pdf (690,48KB)
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 20.08.2010