Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2010 r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz1 - wykonanie dochodów bieżących i majątkowych.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz2 - wykonanie wydatków budżetu.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz3 - wykonanie budżetu, realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz4 - plan inwestycyjny.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz5 - zadania zlecone, wykonanie dotacji.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz6 - dochody i wydatki - program antyalkoholowy, mienie komunalne, środki europejskie.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz7 - sprawozdanie - część opisowa.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz8 - sprawozdanie - oświata.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz9 - sprawozdanie MOPS.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz10 - realizacja zadań gospodarczych.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. cz11 - wykonanie budżetu OKIS.pdf

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2010 r.:

 

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 cz1.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 cz2.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 cz3.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 cz4.pdf

 

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:

PDFUchwała nr 359-2010 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opnii o informacji o przebiegu wykoannaia budżetu za I półrocze 2010 r..pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 20.08.2010
Metryczka
  • opublikowano:
    23-09-2010 11:52
    przez: Katarzyna Szylar
  • zmodyfikowano:
    05-04-2011 14:22
    przez: Katarzyna Szylar
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl