Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

W dniach 21.09.2020 r. – 05.10.2020 r. przeprowadzony został nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z art. 7 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i Uchwałą Nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Informacja o naborze uzupełniającym członków do Komitetu została umieszczona na stronie internetowej Gminy Prószków w  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

W dniach 21.09.2020 r – 05.10.2020 r.  kandydaturę zgłosił 1 przedstawiciel interesariuszy, którego kandydatura została oceniona pozytywnie.

W związku z powyższym Burmistrz Prószkowa uzupełnił skład powołanego Komitet Rewitalizacji Gminy Prószków na lata 2018-2025 i obecnie składa się z przedstawicieli poszczególnych podmiotów, których kandydaci zostali zgłoszeni.

Komitet Rewitalizacji i jego skład:

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Przedstawicielstwo

1.

Joanna Łubińska-Wójcik

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Prószkowie

2.

Edyta Gogol-Fuhl           

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Prószkowie

3.

Paweł Klimczak            

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Prószkowie

4.

Beata Białek                   

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Prószkowie

5.

Arnold Kuc                     

Przedstawiciel Rady Miejskiej w Prószkowie

6.

Klaudia Lakwa               

Przedstawiciel Rady Miejskiej w Prószkowie

7.

Iwona Pisz             

Przedstawiciel Uniwersytetu Opolskiego

8.

Dariusz Sobków

Przedstawiciel Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza
w Prószkowie

9.

Marek Zgoda

Przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji

Do Komitetu Rewitalizacji nie zgłoszono kandydatury przedstawicieli użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji (w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe), mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji i podmiotów prowadzących na obszarze gminy  działalność gospodarczą.

 

                                                                                     ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                     /-/

                                                                                            Janusz Staszowski

PDFProtokół z naboru.pdf (318,34KB)