Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom

 ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

 

Na podstawie atr.14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

( Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami ) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Prószkowie

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy

Sposoby realizacji

Terminy

  1.  

Powołanie Koordynatora

ds. dostępności osobom

 ze szczególnymi potrzebami*

 

Burmistrz

Wydanie Zarządzenia Burmistrza Prószkowa

IX 2020

  1.  

Przygotowanie Planu  działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator  

Opracowanie planu działania,

 o którym mowa w art.14 ust.

2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Przekazanie do zatwierdzenia i publikacja na stronie internetowej

 

IX 2020

  1.  

Analiza stanu obiektów urzędu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami  - dostępność architektoniczna

Koordynator

Oględziny i zebranie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód
w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Konsultacje i  przekazanie informacji w sprawie alternatywnych rozwiązań i ich usunięcie.

 

 

Zaplanowanie  propozycji zmian  oraz oszacowanie kosztów w zakresie zwiększenia dostępności architektonicznej.

 

IX 2020

 

 

 

 

X 2020

 

 

 

 

XII 2020

  1.  

Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia osoby innej, wsparcia technicznego,

 w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 Działania mające na celu ułatwienie dostępności we wszystkich obszarach. 

 

Na bieżąco, przez cały okres

  1.  

Analiza dostępności w zakresie dostępności cyfrowej i  dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator

Zlecenie przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej   strony internetowej WWW oraz strony  BIP firmie zewnętrznej.

 

Dostosowanie  istniejącej strony internetowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej.

 

Umieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej WWW i BIP.

 

Uruchomienie wersji graficznej strony internetowej o wysokim kontraście.

 

Aktualizacja informacji na stronie internetowej dot. dostępności tłumacza języka migowego.

 Zapewnienie transkrypcji dla  obrad Rady Miejskiej  w Prószkowie transmitowanych poprzez stronę internetową.

 

 

IX 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 2020

  1.  

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Prószkowie

Koordynator

Sporządzenie raportu zgodnie z wytycznymi
 i opublikowanie  na stronie internetowej urzędu oraz przekazanie raportu do Wojewody Opolskiego.  

III 2021

  1.  

Przyjmowanie uwag, opinii
 i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas  kontaktów z urzędem

Koordynator

Umieszczenie na stronie internetowej informacji

o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii

w sprawie  dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami   w zakresie dostępności architektonicznej, informatycznej i  informacyjno-komunikacyjnej.

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunowie i rodzina mogą zgłaszać propozycje wprowadzenia zmian w zakresie dostępności w celu udoskonalenia kontaktu osób ze szczególnymi potrzebami z Urzędem Miejski w Prószkowie

 

IX 2020

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco, przez cały okres

*W razie zwiększonego zakresu prac doraźnie  zostanie powołany Zespół ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .

Niniejszy Plan jest dokumentem otwartym i może ulec modyfikacjom.

Prószków, 25.09.2020 r.