Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r., poz.162).

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2296),


Wymagane dokumenty:


1.   Wypełniony formularz CEIDG-1

2.   Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

3.   W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dowód osobisty.

4. W przypadku obcokrajowców, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opłaty:

Wniosek - nie podlega opłacie.
Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Prószkowie
ul. Opolska 17
46-060 Prószków
II piętro, pokój nr 28a
Tel. 77 40 13 731

Wniosek można złożyć również:
- w dowolnym urzędzie w Polsce;
- bezpośrednio elektronicznie do CEIDG (wymagany podpis elektroniczny);
- pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce (z notarialnym poświadczeniem   własnoręczności podpisu)

Formularze wniosków dostępne są  na stronie:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Znowelizowane przepisy ustawy zakładają możliwość rozpoczęcia działalności od dnia złożenia wniosku w urzędzie gminy, a nie jak było dotychczas od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie, koncesji, licencji czy też zezwoleń.

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Wniosek CEIDG: 
PDFWniosek CEIDG.pdf (94,03KB)

Instrukcja wypełniania wniosku:
PDFInstrukcja wypełniania wniosku.pdf (494,46KB)