Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2019 petycjach

Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok

Realizując zapis wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r. poz. 870) poniżej informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2019 rok.

Do Urzędu Miejskiego w Prószkowie w roku 2019 wpłynęły 4 petycje, z czego 1 rozpatrzona została przez Radę Miejską w Prószkowie, natomiast 3 przez Burmistrza Prószkowa:

Liczba petycji

Organ rozpatrujący

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia petycji

4

Rada Miejska w Prószkowie

 

 

Reaktywacja pracy Fermy Kurzej mieszczącej się w miejscowości Górki, ul. Szeroka 40 oraz dalsza jej rozbudowa.

Petycję rozpatrzono jako częściowo uzasadnioną. Uchwała nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia  24 czerwca 2019r.

Burmistrz Prószkowa

 

Wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych.

Petycję uznano częściowo za zasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 23.10.2019 r.

Burmistrz Prószkowa

Wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy.

Petycję uznano częściowo za zasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 21.11.2019 r.

Burmistrz Prószkowa

 

Obowiązek umieszczenia informacji      o przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi

Petycję uznano częściowo za zasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 27.01.2020 r.

 

Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji i sposobu ich załatwienia zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków pod adresem: https://bip.proszkow.pl/2877/811/petycje-2019.html