Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie gminy za rok 2019

INFORMACJA

O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW  W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PRÓSZKÓW ZA ROK 2019

 

Burmistrz Prószkowa w dniu 29 maja 2020r. przekazał do wiadomości Radnych Rady Miejskiej w Prószkowie Raport o stanie Gminy Prószków za rok 2019, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego*.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, a nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mogą brać udział radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Prószków za rok 2019 składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady, a po zakończeniu debaty przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie, podczas której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Prószków za rok 2019 została zaplanowana na dzień 26 czerwca 2020r. W związku z powyższym pisemne zgłoszenia do udziału w debacie wraz z wymaganą liczbą podpisów (tj. 20 osób) przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w okresie od 18 do 25 czerwca 2020r. Zgłoszenia mieszkańców dokonane w innym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej
               w Prószkowie

                           Lucjan Dzumla

 

* - Stosownie do założeń art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

 

PDFRaport o stanie gminy za rok 2019.pdf (4,65MB)