Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 104827 ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104827 ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”.

Nr ogłoszenia BZP: 547947-N-2020 z dnia 2020-06-09 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 540108192-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 25.06.2020 r. do godz. 10.00.

Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (759,09KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 25.06.2020 r_.pdf (450,98KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540108192-N-2020 z dnia 19-06-2020 r..pdf (1,29MB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu 547947-N-2020 z dnia 2020-06-09 r..pdf (9,43MB)
PDFspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia (RO.271.4.2020.ORM).pdf (1,24MB)
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt umowy (RO.271.4.2020.ORM).pdf (736,54KB)
DOCzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy (RO.271.4.2020.ORM).doc (101,50KB)
DOCzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia (RO.271.4.2020.ORM).doc (49,50KB)
DOCzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu (RO.271.4.2020.ORM).doc (46,50KB)
DOCzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej (RO.271.4.2020.ORM).doc (56,00KB)
DOCzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych (RO.271.4.2020.ORM).doc (49,00KB)
DOCzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob (RO.271.4.2020.ORM).doc (56,50KB)

- Modyfikacja SIWZ z dnia 19.06.2020 r.

PDFPismo z dnia 19.06.2020 r. w sprawie modyfikacji SIWZ.pdf (117,09KB)
PDFModyfikacja zał. nr 1 do SIWZ - branża drogowa.pdf (9,66MB)

Dokumentacja techniczna:

1. Projekt techniczny - załącznik nr 1 do SIWZ

- branża drogowa

PDFniweleta.pdf (90,57KB)
PDFplan_zagospodarowania_1.pdf (2,43MB)
PDFplan_zagospodarowania_2.pdf (1,59MB)
PDFProjekt przebudowy drogi gminnej ul. Strażackiej w Przysieczy, Informacja dot. BIOZ.pdf (2,59MB)
PDFprzekrój_1-1.pdf (225,78KB)
PDFprzekrój_2-2.pdf (241,39KB)
PDFprzekrój_A-A.pdf (910,87KB)
PDFprzekrój_B-B.pdf (231,95KB)
PDFprzekrój_C-C.pdf (239,70KB)
PDFprzekrój_I-I.pdf (276,33KB)
PDFsst.pdf (31,72MB)
PDFszczegół_1.pdf (131,84KB)
PDFszczegół_2.pdf (135,18KB)
PDFszczegół_3.pdf (136,52KB)
PDFszczegół_odwodnienia.pdf (577,29KB)
PDFszczegół_studni_rewizyjnej.pdf (394,61KB)
PDFszczegół_wlotu_do_kolektora_fi_400.pdf (202,64KB)
PDFuzgodnienie_Tauron.pdf (201,15KB)
PDFwidok_ogólny_zjazdu_do_posesji.pdf (272,41KB)
PDFwidok_ogólny_zjazdu_do_posesji1.pdf (406,61KB)
PDFwłączenie_do_ul._Strzeleckiej.pdf (219,73KB)
PDFwpust_deszczowy_z_osadnikiem.pdf (302,35KB)
PDFwpust_systemowy_odwodnienia_liniowego.pdf (244,46KB)
 

- branża elektryczna

PDFProjekt Przysiecz Strażacka.pdf (440,37KB)
PDFPT__Przysiecz-2.pdf (1 015,61KB)
PDFPt_przełożenia_kabla_Strażacka_.pdf (1,07MB)
PDFPT_Przysiecz_1.pdf (1,04MB)
JPEGschemt_Przysiecz.jpeg (93,24KB)
PDFSST_Strazacka.pdf (223,35KB)
PDFuzgodnienie_Tauron-1.pdf (201,15KB)
 

- branża sanitarna

PDF2018_08_07_S1.pdf (3,51MB)
PDF2018_08_07_S2.pdf (406,34KB)
PDF2018_08_07_S3.pdf (85,49KB)
PDF2018_08_07_S4.pdf (80,98KB)
PDFOpis_techn_doc.pdf (92,32KB)
PDFzestawienie_1.pdf (79,36KB)
PDFzestawienie_2.pdf (135,78KB)
PDFzestawienie_3.pdf (79,01KB)

- projekt docelowej organizacji ruchu:

PDFD1.pdf (6,60MB)
PDFD2.pdf (2,26MB)
PDFprojekt docelowej organizacji ruchu.pdf (828,34KB)
 

2. przedmiar robót - załącznik nr 1a do SIWZ

PDFPrzysiecz ul.Strażacka kwalifikowalny PRZEDMIAR.pdf (307,10KB)
PDFPrzysiecz ul.Strażacka niekwalifikowalny PRZEDMIAR.pdf (210,91KB)