Przejdź do treści strony WCAG

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej). (RI.6722.1.2020.GP)