Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Numery telefonów oraz adresy e-mail

Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
NIP: 754-10-23-370, Regon: 000551645
 
Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
NIP: 991-02-84-648, Regon: 531413248
 
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Prószkowie:
poniedziałki 7.00 - 15.00
wtorki 7.00 - 15.00
środy 7.00 - 17.00
czwartki 7.00 - 15.00
piątki 7.00 - 13.00
 
email;
 
Adres skrytki: /8w9o9e4wok/SkrytkaESP
 
Telefon centrala: 774013700
Fax: 774013711
 
Telefony na poszczególne stanowiska:
 

Funkcja

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

pokój

e-mail

 

Sekretariat

Sylwia Mross

77 40 13 700

18

ug@proszkow.pl

 

Burmistrz Prószkowa

Krzysztof Cebula

77 40 13 742

17

burmistrz@proszkow.pl

Zastępca Burmistrza

Janusz Staszowski

77 40 13 742

19

zca.burmistrza@proszkow.pl

Sekretarz

Irena Szott

77 40 13 742

13

sekretarz@proszkow.pl

Skarbnik

Dorota Staniów

77 40 13 743

4

skarbnik@proszkow.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Irena Herbst

77 40 13 713

7

usc@proszkow.pl

Z-ca Kierownika USC

Anna Wójcicka

77 40 13 745

7

dowody@proszkow.pl

 

Wydział finansów

Kierownik Wydziału

Z-ca Skarbnika

Ewa Miążek

77 40 13 714

3

ksiegowosc@proszkow.pl

Księgowość budżetowa

Aleksandra Zakrzewska

77 40 13 724

2

dochody@proszkow.pl

Księgowość i płace

Martin Badziura

77 40 13 724

2

place@proszkow.pl

Rozliczenia

Mariola Pelka

77 40 13 724

2

rozliczenie@proszkow.pl

Księgowość budżetowa

Natalia Piasecka

77 40 13 719

3

piasecka.n@proszkow.pl

Księgowość budżetowa

Aldona Wójcicka

77 40 13719

3

wojcicka.al@proszkow.pl

Kasa

Gabriela Hudala

77 40 13 740

8

 

Księgowość podatkowa

Emanuela Lelek

77 40 13 717

5

podatki@proszkow.pl

Księgowość osób prawnych

Gabriela Grund

77 40 13 746

5

jgu@proszkow.pl

Windykacja

Sylwia Białończyk

77 40 13 749

5

egzekucja@proszkow.pl

 

Referat Inwestycji

Kierownik Referatu

Joanna Łubińska-Wójcik

Alina Kuchczyńska

77 40 13 730

25

srodowisko@proszkow.pl

Drogi, zaopatrzenie w energię

Witold Pasternak

77 40 13 726

15

drogi@proszkow.pl

Inwestycje Gminne

Alina Kuchczyńska

77 40 13 737

24

inwestycje@proszkow.pl

Ochrona Środowiska

Beata Białek

77 40 13 741

14

ochronasrodowiska@proszkow.pl

Gospodarka
przestrzenna

Małgorzata Konopka

Justyna Kochman - Gbur

77 40 13 739

14

planowanie@proszkow.pl

Gminny koordynator
ochrony powietrza

Weronika Klosa

77 40 13 741

14

ochronapowietrza@proszkow.pl

 

Referat Gospodarki

Kierownik Referatu Gospodarki

Andrzej Szewczyk

77 40 13 729

23

gospodarka@proszkow.pl

Rolnictwo, leśnictwo,
sprawy wodne

Rafał Kiełbasa

77 40 13 735

22

melioracja@proszkow.pl

Gospodarka gruntami i lokalami

Adriana Wicińska

77 40 13 728

22

grunty@proszkow.pl

Gospodarka
odpadami

Kinga Schneider

77 40 13 723

24

odpady@proszkow.pl

Andżelika Mróz

77 40 13 748 bdo@proszkow.pl
 

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Obsługa Rady Miejskiej

Adam Wrześniewski

77 40 13 720

27

rada@proszkow.pl

Zamówienia publiczne

Joanna Znamiec

77 40 13 725

26

zamowienia@proszkow.pl

Wychowanie i opieka, skargi i wnioski

Justyna Sobala

77 40 13 731

28A

edukacja@proszkow.pl

Działalność gospodarcza, archiwum, koncesja

Katarzyna Rogóż

77 40 13 731

28A

dzialalnosc@proszkow.pl

Promocja i kultura

Milena Englot - Brzozowska

 77 40 13 736

26A

promocja@proszkow.pl

Środki zewnętrzne

Mateusz Nowak

77 40 13 718

26

fundusze@proszkow.pl

            Kadry

  Sylwia Chudalla

77 40 13 710

 28B

zatrudnienie@proszkow.pl

Bezpieczeństwo i Obrona
OSP

Marcin Kansy

77 40 13 738

26A

oc@proszkow.pl

Obsługa prawna

Radca Prawny

Kamil Puszczewicz

Radca Prawny

Marcin Popielski

77 4013722

16

 
 

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Opolska 17, 46-060 Prószków (budynek Urzędu Miejskiego)

tel. / fax: 77 464 30 53

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Chrynus

77 40 13 716
77 46 43 053

11

krmops@proszkow.pl

MOPS Główny Księgowy

Monika Kus

77 40 13 712

29

ksmops@proszkow.pl

MOPS Księgowa

Klaudia Schoenberg
Daria Spałek

77 40 13 712

29

ksmops@proszkow.pl

MOPS –Świadczenia rodzinne

Małgorzata Drygała

77 40 13 732

12

srmops@proszkow.pl

MOPS –Świadczenia rodzinne

Liliana Lawinia Durzyńska

77 40 13 732
77 46 43 053

12

srmops@proszkow.pl

MOPS –Świadczenia Rodzinne

Anna Nawalska

77 40 13 732
77 46 43 053

12

srmops@proszkow.pl

MOPS

Joanna Żyznowska

77 40 13 715

10

mops@proszkow.pl

MOPS

Ewa Banasik

77 40 13 715

10

mops@proszkow.pl

MOPS

Krystian Janikula

Marta Kozłowska

77 40 13 747

9

mops@proszkow.pl

 

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

ul. Opolska 10, 46-060 Prószków

Dyrektor

Barbara Dziubałtowska

tel.: 77 4649 261

oswiata@proszkow.pl

 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków

Dyrektor

Mariusz Staniów

tel.: 77 4648 062

ms.okis@gmail.com
www.okis-proszkow.pl