Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonywanie raportu rocznego z badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zimnice Małe

RI.6324.1.2.2019.OŚ                                                                          Prószków, 30.11.2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPRACOWANIE ROCZNEGO RAPORTU ORAZ POMIAR OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH ZREKULTYWOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH

1. Zamawiający: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. Opolskie

    tel. 77 40 13 700, fax 77 40 13 711, e-mail: ug@proszkow.pl

2. Przedmiotem zapytania jest wykonanie raportu rocznego z badań monitoringowych zrekultywowanego    składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zimnice Małe.

Na terenie wysypiska znajdują się trzy piezometry do poboru wód podziemnych i jedna studnia odprowadzająca gaz składowiskowy.

Całkowity zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

 • opracowanie raportu rocznego – w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego
 • pomiar opadów atmosferycznych – zakup od IMiGW

Powyższe prace podlegają jednokrotnemu wykonaniu.

Raport roczny z badań monitoringowych oraz analizę wyników należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Termin realizacji zadania do 28 lutego 2020 r.

4. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

b) Ofertę należy złożyć w terminie składania ofert do dnia 09.12.2019 r.

c) Ofertę można złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego – Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

- przesłać listownie na adres Zamawiającego - Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

- przesłać drogą elektroniczną na adres: ochronasrodowiska@proszkow.pl

5. Opis kryteriów wyboru oferty Wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.

6. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo dokonać wyboru innej oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

PDFzapytanie ofertowe na wykonywanie raportu rocznego z badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zimnice Małe.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Andrzej Szewczyk
 • opublikowano:
  04-12-2019 15:22
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 171
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl