Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.244.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony /RG.7151.2.2019.ZA/

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony.


PDFZarządzenie Nr 0050.244.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 29 listopada 2019 r. wykaz Caritas.pdf