Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okroślonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

                             Prószków, 22.11.2019 r.

Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2020.

1. Forma konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą nr XLV/395/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2010 r., nr 127, poz. 1445) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Prószków
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu Programu Współpracy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie na okres co najmniej 7 dni. Uwagi i opinie do zamieszczonego projektu można było składać osobiście,  drogą korespondencyjną lub elektroniczną.   

2.  Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2020.

3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w okresie od dnia 07.11.2019 r. do dnia 21.11.2019 r.

4. Wyniki konsultacji.

W terminie konsultacji nie wniesiono uwag lub opinii do przedłożonego projektu.

 

PDFProtokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi.pdf (248,66KB)