Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okroślonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

                             Prószków, 22.11.2019 r.

Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2020.

1. Forma konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą nr XLV/395/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2010 r., nr 127, poz. 1445) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Prószków
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu Programu Współpracy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie na okres co najmniej 7 dni. Uwagi i opinie do zamieszczonego projektu można było składać osobiście,  drogą korespondencyjną lub elektroniczną.   

2.  Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2020.

3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w okresie od dnia 07.11.2019 r. do dnia 21.11.2019 r.

4. Wyniki konsultacji.

W terminie konsultacji nie wniesiono uwag lub opinii do przedłożonego projektu.

 

PDFProtokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2019
  przez: Edyta Gogol-Fuhl
 • opublikowano:
  22-11-2019 12:50
  przez: Marcin Kansy
 • zmodyfikowano:
  22-11-2019 15:31
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 166
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl