Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postepowania dla przedsięwzięcia - budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych obręb Górki (RI.6733.1.8.2019.GP)

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 

zawiadamiam,

że na wniosek ELPO Kaczmarczyk Andrzej z siedzibą przy ul. Lipowej 31A, 45-234 Opole działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu z siedzibą przy ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 146/1, 178/1, 190/1, 211/1, 223/1, 224/1, 263/1, 274/1 k.m.1; 253 k.m.2; 74/1, 278/63, 280/63 k.m.3 obręb Górki.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z wnioskowanym zamierzeniem w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, 46-060 Prószków pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu (Pn.7.00-15.00, Wt.7.00-15.00, Śr.7.00-17.00, Cz.7.00-15.00, Pt.7.00-13.00).

W dniu 12.11.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFWszczęcie postepowania dla przedsięwzięcia - budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych obręb Górki (RI.6733.1.8.2019.GP).pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-11-2019
  przez: Małgorzata Ficek
 • opublikowano:
  12-11-2019 08:57
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 193
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl