Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie Gminy Prószków.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25 października 2011 r..pdf (147,94KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Mikietyn
Data wytworzenia: 25.10.2011

 

 

 

 


 

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie "Programu dotacji do 70 % na zakup zestawów solarnych".

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie programu dotacji do 70 % na zakup zestawów solarnych.pdf (1,13MB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Mikietyn
Data wytworzenia: 18.08.2011

 

 

 

 


 

Ogłoszenia dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414.

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki-Chrząszcyce".

Treść: PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (14,94KB)

2. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wniosku o wydanie opinii.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wniosku o wydanie opinii z dnia 2 czerwca 2011 r.pdf (20,03KB)

3. Obwieszczenie w sprawie wydanych opinii i postanowienia.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanych opinii oraz postanowienia z dnia 8 lipca 2011 r..pdf (25,00KB)

4. Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania.

Treść: PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 19 lipca 2011 r..pdf (268,84KB)

5. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Treść: PDFOBWIESZCZENIE.pdf (380,41KB)

6. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 14 października 2011.pdf (203,39KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Mikietyn
Data wytworzenia: 11.10.2011

 

 

 

 


Ogłoszenia dotyczące "Budowy rolniczej elektrociepłowni gazowej. 

 

1. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie "Budowy rolniczej elektrociepłowni biogazowej".

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 grudnia 2010 r..pdf (40,34KB)

2. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 22 marca 2011 r.,  w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.pdf (19,76KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Mikietyn
Data wytworzenia: 22.03.2011

 

 

 


Ogłoszenia dotyczące budowy obejścia miasta Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429. 

 

1.Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wezwania do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn. "Budowa obejścia miasta Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429".

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wezwania do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko z dnia 25 listopada 2010 r.pdf (17,39KB)

2.Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie inwestycji "Budowa obejścia miasta Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429".

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 grudnia 2010 r..pdf (36,83KB)

3. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przedłozenia raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzupełnieniem oraz wystąpienia do RDOŚ w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsiewzięcia i wystąpienia do PWIS w Opolu o wyrażenie opinii co do raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie inwestycji  "Budowa obejścia miasta Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429".

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 grudnia 2010 r..pdf (23,47KB)

4. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ponownego wezwania do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ponownego wezwania do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.pdf (198,09KB)

5. PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie ponownego przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzupełnieniem.pdf (18,59KB)

6. PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ponownego wezwania do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.pdf (198,09KB)

7. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia przez RDOŚ w Opolu uzgodnienia warunków realizacji przedsiewzięcia i opinii PWIS w Opolu co do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2011.pdf (20,45KB)

8. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obejścia miasta Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429". 

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2011 r w sprawie zakończenia postępowania.pdf (14,62KB)

9. Obwieszczenie - Sprostowanie  Burmistrza Prószkowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obejścia miasta Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429". 

 Treść:PDFObwieszczenie - sprostowanie.pdf (387,92KB)

10.Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1 kwietnia 2011 r.pdf (21,66KB)

11. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wniosku o wydanie opinii w związku z wnioskiem Inwestora o zmianę decyzji.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 2 maja 2011 r..pdf (214,95KB)

12. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanych opinii oraz postanowieniu o zawieszeniu postępowania.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf (25,56KB)

13. Obwieszczenie o zmianie terminu.

Treść: PDFObwieszczenie - zawiadomienie o zmianie terminu.pdf (39,87KB)

14. Obwieszczenie o zmianie terminu z dnia 18 lipca 2012 r.

Treść: PDFObwieszczenie - zawiadomienie o zmianie terminu.pdf (42,74KB)

15. Obwieszczenie - zawiadomienie o zmianie terminu.

Treść: PDFObwieszczenie o zmianie terminu z dnia 18 września 2012 r..pdf (168,27KB)

16. Obwieszczenie - zawiadomienie o zmianie terminu.

Treść: PDFObwieszczenie z dnia 16 listopada 2012 r..pdf (210,39KB)

17. Obwieszczenie - postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego.

Treść: PDFObwieszczenie z dnia 5 grudnia 2012 r..pdf (198,30KB)

18. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Treść: PDFObwieszczenie z dnia 6 grudnia 2012 r..pdf (195,37KB)

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Kuchczyńska
Data wytworzenia: 13.12.2012

 

 

 

 


 

1. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa nr 1 w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentów: "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016 oraz "Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016.

Treść: PDFObwieszczenie nr 1 z dnia 18 listopada 2010 r.pdf (644,59KB)

2. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa nr 2 w sprawie opracowanych dokumentów: "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2009-2012 z uwzględnieiem perspektywy na lata 2013-2016 wraz z "Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016" oraz "Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016. 

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa nr 2 z dnia 23 listopada 2010 r.pdf (31,48KB)

Projekty dokumentów:

- PDFProszkow_prognoza.pdf (2,85MB)

- PDFAPOS_Proszkow.pdf (1,44MB)

- PDFAPGO_Proszkow.pdf (711,50KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Mikietyn
Data wytworzenia: 24.11.2010

 

 

 


 

Informacje dotyczące przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików".

- PDFObwieszczenie - droga nr 414 Przysiecz-Dzików.pdf (200,47KB)

- PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanych opinii z dnia 10-09-2010.pdf (257,24KB)

- PDFZawiadomienie o zakonczeniu postępowania.pdf (176,62KB)

- PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików.pdf (224,60KB)

- PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (567,00KB)

- PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.pdf (253,83KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Mikietyn
Data wytworzenia: 08.07.2011

 

 

 

 


Ogłoszenie w sprawie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

PDFOgłoszenie nr 1.pdf (31,05KB)

Ogłoszenie w sprawie wprowadzających na rynek krajowy baterie i akumulatory.

PDFOgłoszenie nr 2.pdf (56,54KB)

Ogłoszenie w sprawie zbierających zużyte baterie i zużyte akumulatory.

PDFOgłoszenie 2a.pdf (33,07KB)

Ogłoszenie w sprawie sprzedawców detalicznych i opłaty depozytowej.

PDFOgłoszenie nr 3.pdf (25,19KB)

Ogłoszenie w sprawie naliczania opłaty za wprowadzenie substancji kontrolowanych na rynek krajowy.

PDFOgłoszenie nr 4.pdf (36,10KB)

Ogłoszenie w sprawie sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej.

PDFOgłoszenie nr 5.pdf (33,30KB)

Ogłoszenie w sprawozdania o masie wytworzonych opakowań, przywiezionych z zagranicy i wywiezionych za granicę opakowań.

PDFOgłoszenie nr 6.pdf (48,56KB)