Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe".

Burmistrz Prószkowa ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”.

Nr ogłoszenia BZP: 612223-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 540234832-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja z dnia 5 grudnia 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFWyjaśnienia oraz modyfikacja z dnia 31.10.2019 r..pdf

PDFOgłoszenie z dnia 31.10.2019 r. o zmianie ogłoszenia .pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 21.10.2019 r. .pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PT. Zimnice.pdf
PDFZał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PT - 2 przetarg.pdf
PDFFormularz Ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc
PDFZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf
DOCZał. nr 4 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf
DOCZał. nr 5 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.pdf
DOCZał. nr 6 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług.pdf
DOCZał Nr 7 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob .pdf
DOCZał. nr 8 do SIWZ.doc
 

Dokumentacja techniczna:

Zał. nr 1 do SIWZ (PFU):

Opis techniczny.pdf
ARK 1.pdf
ARK 2.pdf
ARK 3.pdf
ARK 4.pdf
ARK 5.pdf
badania gruntu.pdf
Konserwator Zabytków.pdf
przekroje normalne.pdf
uzgodnienie RDOŚ w Opolu.pdf
uzgodnienie ZDP Opole.pdf
uzgodnienie ZDW Opole.pdf