Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 3 października 2019 roku decyzji nr RI.6733.1.3.2019.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Prószkowa

   46-060 Prószków

    ul. Opolska 17

Prószków, 3 października 2019 r.

RI.6733.1.3.2019.GP

 

                                                                                            Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

 

                                                                          

Zgodnie z art. 53 § 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 3 października 2019 roku decyzji nr RI.6733.1.3.2019.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla domków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach o numerach 168/1 i 178/1 k.m. 1 obręb Górki.

 

Inwestor: RAM Sp. z o.o.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z treścią rzeczonej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

            W dniu 3.10.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

            Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

 

 Z up. Burmistrza

             /-/

 Janusz Staszowski

Zastępca Burmistrza

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2019
  przez: Małgorzata Ficek
 • opublikowano:
  03-10-2019 15:22
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 196
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl