Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

O G Ł O S Z E N I E

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie przypomina, że od 01 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegająca się zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wzór zaświadczenia zgodny z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw zdrowia, do pobrania w tut. Ośrodku.


Wzór zaświadczenia: DOCwzór zaświadczenia lekarskiego.doc

 

Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kornelia Szendzielarz
Data wytworzenia: 25.08.2011
Metryczka
  • opublikowano:
    25-08-2011 11:42
    przez: Katarzyna Szylar
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl