Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

Prószków, 23 września 2019 r.

RI.6730.1.5.2018.GP                                               

Ogłoszenie

Burmistrza Prószkowa

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

Zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – zwanego dalej kpa, w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji przedmiotowego postępowania został wysłany do uzgodnień z:

 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu w zakresie melioracji,
 • Starostą Powiatu Opolskiego w odniesieniu do obszarów wykorzystywanych na cele rolne,
 • Geologiem Wojewódzkim w zakresie udokumentowanych złóż wód podziemnych.

W dniu 23.09.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chrząszczyce, Złotniki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Z projektem decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie pokój nr 14 w godzinach pracy (pon. 7.00 – 15.00, wt. 7-00 – 15.00, śr. 7.00 – 17.00, czw. 7.00 – 15.00, pt. 7.00 - 13.00) lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

                                                                                                     Z up. BURMISTRZA

                      /-/

                                                                                                      Janusz Staszowsk
                                                                                                   Zastępca Burmistrza

PDFOgłoszenie o wysłaniu do uzgodnień RI.6730.1.5.2018.GP.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-09-2019
  przez: Małgorzata Ficek
 • opublikowano:
  23-09-2019 14:21
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 109
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl