Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”

OŚ.6220.2.2019                                                                                              Prószków, 14 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwaną dalej ustawą KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. – zwaną dalej ustawą OOŚ), w postępowaniu z wniosku Pana Bernarda Wójcika w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”

zawiadamiam

o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”:

Niniejsze zawiadomienie zostało upublicznione 14 sierpnia 2019 r. Na podstawie art. 49 §2 ustawy KPA niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,
ul. Opolska 17, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu (pn. 7.00-15.00, wt. 7.00-15.00, śr. 7.00-17.00, cz. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00).

PDFobwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2019
  przez: Andrzej Szewczyk
 • opublikowano:
  16-08-2019 09:55
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 276
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl