Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta realizacji zadania publicznego pn: "Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej"

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY

 

       Burmistrz Prószkowa informuje, że działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018., poz. 450 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie www.proszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczono ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

        Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prószkowie). Uwagi należy wnosić pisemnie , przesyłając je drogą elektroniczną na adres:  lub przekazując bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Burmistrz Prószkowa

                /-/

    Krzysztof Cebula

 

PDFoferta_Fundacja_Techniki_Wojskowej.pdf (345,42KB)