Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł.

 

Nr ogłoszenia BZP: 355892-2010 z dnia 03.11.2010

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach do ogłoszenia.
DOCFormularze ofertowe.doc 

PDFInformacja o wyborze.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie RB-27ZZ do końca II kwartału 2010.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie RB-27ZZ do końca III kwartału 2010.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie RB-N na koniec II kwartału 2010.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie RB-NDS do dnia 30 czerwca 2010.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie RB-NDS do dnia 30 września 2010.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie RB-Z na koniec II kwartału 2010.pdf

PDFMiesięczne sprawozdanie RB-27S do dnia 30 czerwca 2010.pdf

PDFMiesięczne sprawozdanie RB-28S do dnia 30 czerwca 2010.pdf

PDFModyfikacja nr 1.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 2.pdf

DOCOgloszenie o zmianie ogłoszenia.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.doc

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.doc

PDFOpinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prószków.pdf

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kredyt.doc

PDFUchwały RIO w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium oraz wykonania budżetu gminy za rok 2008.pdf

PDFUchwały RIO w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium oraz wykonania budżetu gminy za rok 2009.pdf

PDFZał nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 cz 2.pdf

PDFZał nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 cz1.pdf

DOCZał. nr 1 - HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU.doc

PDFZał. nr 10 - informormacja o zobowiązaniach według tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwranacjach.pdf

PDFZał. nr 11 - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009.pdf

PDFZał. nr 12 - uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFZał. nr 13 - oświadczenie o niezaleganiu na rzecz innych banków.pdf

PDFZał. nr 14 - oświadczenie o niezaleganiu na rzecz ZUS i US.pdf

PDFZał. nr 15 - wykaz instytucji powiazanych kapitałowo i organizacyjnie z JST.pdf

PDFZał. nr 16 - Rb-PDP, Rb-n, Rb-z.pdf

PDFZał. nr 17 - wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia jst.pdf

PDFZał. nr 2 - REGON.pdf

PDFZał. nr 3 - dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu.pdf

PDFZał. nr 4 - Statut Gminy Prószków.pdf

PDFZał. nr 4 - Załączniki do statutu.pdf

PDFZał. nr 4 - Zmiany statutu.pdf

PDFZał. nr 5 - wykaz instytucji w których JST korzysta z kredytów lub pożyczek.pdf

PDFZał. nr 6 - Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST cz1 .pdf

PDFZał. nr 6 - Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST cz2.pdf

PDFZał. nr 6 - Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST cz3.pdf

PDFZał. nr 6 - Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST cz4.pdf

PDFZał. nr 7 - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 cz1.pdf

PDFZał. nr 7 - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 cz2.pdf

PDFZał. nr 8 - sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatni kwartał bieżącego roku.pdf

PDFZał. nr 9 - opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.pdf

PDFZaświadczenie - NIP.pdf

PDFZaświadczenie ZUS.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Szylar
Data wytworzenia: 03.11.2010