Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł.

 

Nr ogłoszenia BZP: 355892-2010 z dnia 03.11.2010

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach do ogłoszenia.
DOCFormularze ofertowe.doc (52,00KB) 

PDFInformacja o wyborze.pdf (253,65KB)

PDFKwartalne sprawozdanie RB-27ZZ do końca II kwartału 2010.pdf (75,63KB)

PDFKwartalne sprawozdanie RB-27ZZ do końca III kwartału 2010.pdf (70,38KB)

PDFKwartalne sprawozdanie RB-N na koniec II kwartału 2010.pdf (746,70KB)

PDFKwartalne sprawozdanie RB-NDS do dnia 30 czerwca 2010.pdf (40,33KB)

PDFKwartalne sprawozdanie RB-NDS do dnia 30 września 2010.pdf (42,04KB)

PDFKwartalne sprawozdanie RB-Z na koniec II kwartału 2010.pdf (51,03KB)

PDFMiesięczne sprawozdanie RB-27S do dnia 30 czerwca 2010.pdf (265,61KB)

PDFMiesięczne sprawozdanie RB-28S do dnia 30 czerwca 2010.pdf (472,18KB)

PDFModyfikacja nr 1.pdf (13,53KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania.pdf (116,97KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania 2.pdf (345,80KB)

DOCOgloszenie o zmianie ogłoszenia.doc (28,00KB)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (50,50KB)

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.doc (28,50KB)

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.doc (29,50KB)

PDFOpinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prószków.pdf (72,00KB)

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kredyt.doc (129,50KB)

PDFUchwały RIO w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium oraz wykonania budżetu gminy za rok 2008.pdf (123,75KB)

PDFUchwały RIO w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium oraz wykonania budżetu gminy za rok 2009.pdf (119,30KB)

PDFZał nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 cz 2.pdf (3,66MB)

PDFZał nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 cz1.pdf (3,85MB)

DOCZał. nr 1 - HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU.doc (94,50KB)

PDFZał. nr 10 - informormacja o zobowiązaniach według tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwranacjach.pdf (338,23KB)

PDFZał. nr 11 - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009.pdf (31,44KB)

PDFZał. nr 12 - uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (240,09KB)

PDFZał. nr 13 - oświadczenie o niezaleganiu na rzecz innych banków.pdf (7,55KB)

PDFZał. nr 14 - oświadczenie o niezaleganiu na rzecz ZUS i US.pdf (7,51KB)

PDFZał. nr 15 - wykaz instytucji powiazanych kapitałowo i organizacyjnie z JST.pdf (6,36KB)

PDFZał. nr 16 - Rb-PDP, Rb-n, Rb-z.pdf (208,21KB)

PDFZał. nr 17 - wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia jst.pdf (1,10MB)

PDFZał. nr 2 - REGON.pdf (28,30KB)

PDFZał. nr 3 - dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu.pdf (396,81KB)

PDFZał. nr 4 - Statut Gminy Prószków.pdf (78,29KB)

PDFZał. nr 4 - Załączniki do statutu.pdf (732,52KB)

PDFZał. nr 4 - Zmiany statutu.pdf (1,07MB)

PDFZał. nr 5 - wykaz instytucji w których JST korzysta z kredytów lub pożyczek.pdf (345,29KB)

PDFZał. nr 6 - Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST cz1.pdf (3,63MB)

PDFZał. nr 6 - Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST cz2.pdf (3,25MB)

PDFZał. nr 6 - Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST cz3.pdf (3,04MB)

PDFZał. nr 6 - Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST cz4.pdf (1,98MB)

PDFZał. nr 7 - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 cz1.pdf (4,69MB)

PDFZał. nr 7 - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 cz2.pdf (3,64MB)

PDFZał. nr 8 - sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatni kwartał bieżącego roku.pdf (940,07KB)

PDFZał. nr 9 - opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.pdf (658,18KB)

PDFZaświadczenie - NIP.pdf (304,64KB)

PDFZaświadczenie ZUS.pdf (433,20KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Szylar
Data wytworzenia: 03.11.2010