Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków

Przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków

Ogłoszenie o zamówieniu NR BZP: 241770 data zamieszczenia 11.08.2011

DOC1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc 

DOC2. Wzór umowy Jaskowice.doc

DOC3. Formularze Ofertowe.doc

PDF4. Prószków-Jaśkowice '11-kst ofert.pdf

PDF5. Prószków-Jaśkowice '11-przedmiar.pdf

DOCD-M.00.00.00 Wymagania ogólne.doc

DOCD.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.doc

DOCD.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków.doc

DOCD.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg.doc

DOCD.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.doc

DOCD.04.01.01 Korytowanie+profilowanie podłoża.doc

DOCD.04.03.01 Oczyszczenie+skropienie.doc

DOCD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.doc

DOCD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.doc

DOCD.05.03.05a Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg PN EN.doc

DOCD.05.03.05b Nawierzchnia z BA w-wa wiażąca+wyrówn wg PN EN.doc

DOCD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.doc

DOCD.06.01.01-Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).doc

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFniweleta.pdf

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOkładka SST Prószków-Jaśkowice.doc

PDFOpis techniczny.pdf

PDFPlan zagospodarowania - 1.pdf

PDFPlan zagospodarowania - 2.pdf

PDFPlan zagospodarowania - 3.pdf

PDFPlan zagospodarowania - 4.pdf

PDFPlan zagospodarowania- włączenie.pdf

PDFprzekroj A-A.pdf

PDFprzekroj B-B.pdf

PDFprzekroj C-C.pdf

PDFprzekroj w miejscu głębokiego remontu.pdf

PDFszczegół wbudowania krawężnika najazdowego.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Szylar
Data wytworzenia: 2011-08-11