Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr RO.0050.118.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej przy ul. Opolskiej 10 w Prószkowie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Treść: PDFZarządzenie Nr 0050.118.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03-06-2019 r. wykaz posterunek.pdf