Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla mieszkańców gminy Prószków

INFORMACJA

O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKANCÓW  W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PRÓSZKÓW ZA ROK 2018

 

Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 czerwca 2019 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Prószków za rok 2018, który został przedstawiony Radzie Miejskiej w Prószkowie przez Burmistrza Prószkowa na sesji w dniu 31 maja 2019 r.

W debacie nad raportem mogą brać udział radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy Prószków.

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) mieszkańcy gminy Prószków mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Prószków składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia, w którym zwołano sesję, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie
nad raportem o stanie gminy
Prószków za rok 2018 są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 w okresie od dnia 14.06.2019r. do dnia 23.06.2019 r.
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Prószkowie
(z uwagi na fakt, że termin 23 czerwca 2019 r. przypada w niedzielę, zgłoszenia można składać do dnia 24 czerwca 2019r. do godz. 8.00).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
               w Prószkowie

              Lucjan Dzumla

 

- DOCTabelka dot. zgłoszenia do zabrania głosu w debacie z RODO.doc (60,00KB)