Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Remont chodnika wokół kościoła parafialnego w Zimnicach Wielkich

PDFOferta realizacji zadania z dnia 15.04.2019 r..pdf

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY

 

       Burmistrz Prószkowa informuje, że działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018., poz. 450 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków /www.bip.proszkow.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miejskiej w Prószkowie /www.proszkow.pl/oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczono ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Remont chodnika wokół kościoła parafialnego w Zimnicach Wielkich”.

        Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prószkowie). Uwagi należy wnosić pisemnie , przesyłając je drogą elektroniczną na adres: lub przekazując bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Burmistrz Prószkowa

                /-/

    Krzysztof Cebula

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-04-2019
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  15-04-2019 14:34
  przez: Marcin Kansy
 • zmodyfikowano:
  08-11-2019 10:42
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 1024
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl