Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

OZNAKOWANIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I POJAZDÓW NAPĘDZANYCH WODOREM

OZNAKOWANIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I POJAZDÓW NAPĘDZANYCH WODOREM

Zgodnie z art. 148b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018r., poz. 1990) od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017, poz. 2355). Nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

Właściciel pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem otrzyma w/w nalepkę, jeśli złoży do tutejszego organu wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa: H (wodór) lub EE (energia elektryczna). Nalepka wydawana jest bezpłatnie.

  Wzór wniosku: DOCWNIOSEK.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2019
  przez: Dominika Kotyrba
 • opublikowano:
  21-03-2019 07:42
  przez: Dominika Kotyrba
 • zmodyfikowano:
  03-04-2019 15:31
  przez: Dominika Kotyrba
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 853
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl