Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010

Zawiadomienie o sesji:

PDFZawiadomienie.pdf (28,38KB)

 

Projekty uchwał:

 1. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi (druk nr 173).pdf (58,53KB)
 2. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 174).pdf (470,31KB)
 3. PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym (druk 175).pdf (30,29KB), zał do projektu: DOCDeklaracja na podatek rolny.doc (231,50KB), DOCInformacja w sprawie podatku rolnego.doc (144,00KB), DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc (110,50KB), DOCDane o nieruchomościach rolnych.doc (68,50KB)
 4. PDFProjekt uchwały w sprawie wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (druk 176).pdf (31,24KB), zał. do projektu: DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc (168,50KB), DOCInformacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc (141,00KB), DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc (135,50KB), DOCDane o nieruchomościach.doc (70,50KB)
 5. PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym (druk 177).pdf (29,30KB), DOCDeklaracja na podatek leśny.doc (109,50KB), DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc (96,50KB), DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.doc (79,00KB), DOCDane o nieruchomościach leśnych.doc (72,50KB)
 6. PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (druk 178).pdf (67,51KB)
 7. PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych (druk 179).pdf (92,04KB)
 8. PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk 180).pdf (212,85KB)
 9. PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV-394-2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2010 r. (druk 181).pdf (23,15KB)
 10. PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 - 2014 (druk 182).pdf (23,98KB)
 11. PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk 183).pdf (76,23KB)
 12. PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 (druk 184).pdf (98,35KB)
 13. PDFProjekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągniącia kredytu długoterminowego (druk 186).pdf (26,66KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 22.10.2010