Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja z dnia 28 października 2010 r.

Sesja z dnia 28 października 2010 r.

 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

PDFUchwała nr XLV-395-2010.pdf (659,30KB)

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.

PDFUchwała nr XLV-396-2010.pdf (4,47MB)

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XLV-397-2010.pdf (3,47MB)

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym.

PDFUchwała nr XLV-398-2010.pdf (2,72MB)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

PDFUchwała nr XLV-399-2010.pdf (644,53KB)

Uchwała w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.

PDFUchwała nr XLV-400-2010.pdf (952,98KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr XLV-401-2010.pdf (39,38KB)

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIV/402/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010-2014.

PDFUchwała nr XLV-402-2010.pdf (14,06KB)

Uchwała w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospdoarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 - 2014.

PDFUchwała nr XLV-403-2010.pdf (14,27KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr XLV-404-2010.pdf (59,88KB)

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

PDFUchwała nr XLV-405-2010.pdf (76,82KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XLV-406-2010.pdf (19,62KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

PDFUchwała nr XLV-407-2010.pdf (15,75KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 28.10.2010