Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STYPENDIA SPORTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTY WYNIKI SPORTOWE

 

STYPENDIA SPORTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe ( Dz.U. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 1028, ze zm.) informujemy, iż:

1.   Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku, składa się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w okresie od 1 do 31 stycznia każdego roku.

2.   Podstawą złożenia wniosku jest uzyskanie określonych wyników sportowych wymienionych w § 4 w/w uchwały.

3.   Przyznanie, wstrzymanie i pozbawienie stypendium sportowego zawodnika odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji.

4.  Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Prószkowa w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały, z uwzględnieniem opinii komisji, o której mowa w § 6 ust. 7 w/w uchwały.

 

Uchwała Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. ( Dz.U. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 1028, ze zm.)

PDFUchwała nr LXI4712023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 listopada 2023 r.pdf (179,14KB)

PDFUchwala-nr-li-403-2022.pdf (161,24KB)

PDFUchwała - nr - XXXVII - 342-2018.pdf (116,75KB)
 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe

PDFWzór wniosku o stypendium.pdf (601,42KB)

Klauzula RODO

PDFKlauzula RODO.pdf (60,30KB)