Przejdź do treści strony WCAG

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Ppracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Gminy Prószków, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ewidencji w formie elektronicznej (programu/aplikacji).

RI.4120.1.2018.OŚ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Prószków zaprasza do składania ofert na: Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Gminy Prószków, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ewidencji w formie elektronicznej (programu/aplikacji).

Treść zapytania: PDFzapytanie ofertowe dot. opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami .pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty.pdf