Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia".

Nr ogłoszenia BZP: 619995-N-2018 z dnia 2018-09-24 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 500234534-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.

- dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja z dnia 04.10.2018 r. o unieważnieniu postępowania.pdf

DOCXOgłoszenie nr 500234534 o zmianie ogłoszenia.docx
DOCXOgłoszenie nr 619995 o zamówieniu.docx
DOCXFormularz Ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PT. Ś cieżka Prószków -Pomologia-Złotniki.docx
DOCXWzór umowy PT.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług (1).docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob (1).docx
 

- dokumentacja techniczna:

PDFOpis techniczny.pdf
PDFDokumentacja geologiczna.pdf
PDFPlan zagospodarowania 1.pdf
PDFPlan zagospodarowania 2.pdf
PDFPlan zagospodarowania 3.pdf
PDFprzekroje normalne.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFuzgodnienia.pdf
PDFDokumentacja fotograficzna.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-09-2018
  przez: Katarzyna Szylar oraz Joanna Łubińska - Wójcik
 • opublikowano:
  24-09-2018 15:37
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  04-10-2018 12:21
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 914
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl